Az Egyházban változásokat fognak bevezetni, amelyek Isten szavának ellent fognak mondani

2011.09.13 15:15

Drága szeretett leányom, én vagyok az, Jézus Krisztus, aki testben jött hozzátok.

Szent szolgáim most mindenhol meg kell, hogy hallják Szent Szavamat. Ezt az üzenetet minden követőm, más keresztény felekezet szent szolgáival is, meg kell, hogy ossza. Nagyon fontos, hogy ebben az időben bátorítást kapjanak Szavaim meghallgatására, még mielőtt kettészakadnának, és két táborra válnának.

A csaló munkálkodása beszivárgott Egyházam minden rétegébe. Most már nagyon közel az az idő, amikor lassan, de biztosan azt fogjátok tapasztalni, hogy le fogják csökkenteni a Szentmisék számát. Látni fogjátok, hogy a különleges imákat el fogják távolítani (megszüntetik) és néhány Szentséget is csökkenteni fognak, mint a gyónás. Felhívom szent szolgáimat, hogy most Rám hallgassanak és, hogy a megkülönböztetés kegyelméért imádkozzanak. Én vagyok, aki most benneteket hívlak, hogy megmenthessem nyájaitokat. Én vagyok, aki meg szeretné szíveteket nyitni, hogy erre az utolsó időkre tervezhessetek, amely a világ számára egy új kezdetet fog megjelölni. Nagyon közel az idő, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy hűséggel legyetek a hamis prófétához. Úgy nézzétek őt, amilyen ő valójában, és sorra ítéljétek meg tevékenységeit, hogy láthassátok, ha gyümölcsöt teremnek. Mert azok a gyümölcsök, amelyeket ő, vagy az őt szolgáló hűsegesei fognak felmutatni, romlottak lesznek, egészen a magjukig. Ebből egy harapás is, meg fogja semmisíteni Irántam való hűségeteket. Két, vagy három harapás, egy olyan éket fog verni ti és Szent Szívem közé, hogy teljesen lehetetlennek fogjátok azt tartani, hogy Atyám Királyságába beléphessetek.

Most kísérjétek figyelemmel a változásokat, látni fogjátok, amint saját hivatalaitokba (egyházi közösség) bekúszik. Néhány, ezekből az változtatásokból, eleinte nem okoz majd semmi gondot (problémát). De idővel, bizonyos változásokat fognak rátok erőszakolni és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a hazugságokat lenyeljétek. A hazugságok a sátántól fognak jönni és báránybőrbe lesznek bújtatva.

Azoknak mondom, akik tiszta szívűek vagytok, hogy ti ezt rögtön tudni fogjátok, és abban a helyben fel fogjátok ismerni a gonosz ravaszságát, aki tervezése szerint, elkezdte lerombolni Egyházamat a földön, a saját folyosóin belülről.

Az Én igazságom világszerte a méltatlanság felhördülését fogja előidézni, amikor papjaim azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek biztos hazugságok? Az egyetlen hazugság, amelynek ők tanúi lesznek, az az lesz, hogy kényszeríteni fogják őket arra, hogy elismerjék azt, ami Szentírásomnak közvetlen ellentéte lesz, pedig ezt (a Szentírást), az emberiség már a kezdettől fogva megkapta. Sohase engedjétek meg magatoknak, hogy elfogadjatok bármilyen más igazságot, azonkívül, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.

Sok változást fognak bevezetni, amelyek Örök Atyám szavainak ellent fognak mondani. Ezek a változások, szent szolgáim, nem isteni eredetűek lesznek, és nektek vissza kell utasítanotok ezeket, ha azt akarjátok, hogy hűségesek maradjatok Hozzám.

Ébredjetek fel. Álljatok ellen az ilyen hazugságoknak, amelyekkel szembe fogtok nézni. Ezeket sohase fogadjátok el. Örök Atyám szava sohasem fog megváltozni. Ezt az emberiség sohasem változtathatja meg. Sokan közületek össze lesznek zavarodva, hogy önmagatokat Szent szolgáimtól, azaz társaitoktól elkülönítve fogjátok találni. Ne féljetek, mert csak egyetlen egy oldal van, amelyet választhattok. Ez az az oldal lesz, amelyen Én állok. Más oldal nem létezik.

 

Szeretett Megmentőtök, Jézus Krisztus