Az Atyaisten: A Nagyfigyelmeztetés előtt földrengések lesznek észlelhetők, egy kisebb büntetés részeként

2012.02.10 07:50

Én vagyok az Atyaisten, minden dolog megteremtője. A Szentháromság nevében jövök.

Szeretett leányom, a mai napon bejelentem, hogy Fiam Nagy Irgalmának eljövetelére, most már minden előkészület teljesen befejeződött.

Kérlek, tájékoztasd gyermekeimet azon kötelességeikről, hogy imádkozzanak minden lélekért, akik eltávolodtak Tőlem, Örök Atyjuktól. Egyedül csak ti segíthettek, gyermekeim, megmenteni ezeket a lelkeket.

Arról is szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy számos földrengés lesz észlelhető, melyet Én zúdítok le kisebb büntetésként, hogy megbüntesse azokat a gonosz lelkeket, akik honfitársaikat kínozzák.

Leányom, amint ennek a büntetésnek vége lesz, itt lesz az ideje a Nagyfigyelmeztetésnek is.

Az emberiség tisztelni fogja Fiamat, amint keresik majd a megbocsátást mindarra, amivel Engem megbántottak.

Sokan meg fognak térni. Sokan meg fognak halni. Imáitok által lelkeket menthettek meg azok közül, akik majd meghalnak. Ezután megnyugszik egy kicsit a világ, és idő lesz adva a megtérésre.

Ne feledjétek, hogy Én minden gyermekemet szeretem, de mint minden jó Apa, nekem is meg kell büntetnem gyermekeimet, annak érdekében, hogy megértsék a különbséget a jó és a rossz között.

Ez a tisztulási folyamat fel fogja gyermekeimet ébreszteni, és sokkal nagyobb hálával fogják a kegyelmeket elfogadni, amelyek a Nagyfigyelmeztetés alatt áradnak ki az emberiségre.

Szeretlek benneteket, gyermekeim, és az a vágyam, hogy mindenkit megmentsek közületek, beleértve a megkeményedett lelkeket is, akik a Szentháromság létezését nem fogják majd elfogadni.

 

Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten