Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára

2013.01.23 16:40

Drága szeretett leányom, tele vagyok örömmel és elégedett vagyok azért a szeretetért, amelyet tanítványaim Irántam tartogatnak szívükben.

A Mennyország örvend annak a sebességnek, mellyel Isteni Üzeneteim és Imáim az egész világon terjednek. Ez most az az időszak - amely oly régen meg volt jövendölve -, amikor Szent Evangéliumomat az egész világon prédikálni fogják.

Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára, az ismertetett Igére, Atyám Akarata szerint.
 

Ma az Én Igém ismét kimondott szó, hogy így Tanításaim fontossága becsepegjen a mai ember elméjébe. Isten Szavának el nem fogadása a lélek halálát eredményezi.

Minden ember a Földön szabad akarattal született. A Keresztség Szentsége minden ember rendelkezésére volt bocsátva, akiknek Atyám adott életet, de nem minden ember jutott hozzá ehhez a fontos Ajándékhoz, amely megtisztítja a lelket és megszabadítja azt a démonoktól.

Minden ember jogosult Tanításaim Igazságára, de mégsem adatott meg minden ember számára az Igazság. Helyette az ártatlanok lelkét hamis vallásokkal táplálták. Mindez az egymás elleni gyűlölethez vezetett, mivel a hazugságok, melyeket az ilyen hamis vallások alkottak és terjesztettek, megfertőzték az emberek szívét.

Az Igazság az, hogy az Én Szent Szavam a lélek tápláléka. Nélküle a lélek ellankad. Amikor egy lélekből hiányzik a béke, melyet egyedül Szeretetem hozhat számára, akkor a világi dolgok karjaiban keresi a vigaszt, melyek végül is minden vigasztól megfosztják.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobban a kimerült emberek szívében, Szeretetem el fog terjedni, amikor az Igazság megadatik az emberiség számára. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhes lelkeket, és így Üdvösségem Terve folytatódni fog. Én minden lehetőséget ki fogok meríteni, felhasználva minden alázatos lélek szívét – akik igazán szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberi nemet. Nem számít, hogy ők milyen istent bálványoznak, mert az Igazság nagyon hamar fel lesz tárva számukra. Azt követően már semmit sem fognak hiányolni, csak Dicsőséges Jelenlétemet.

Jézusotok