Amikor az ember élelmiszerért fog tülekedni, mivel az éhínség markában tartja a világot, a Harmadik Pecsét akkor lesz kinyilatkoztatva

2013.03.16 15:25

Drága szeretett leányom, az áradat el fog szabadulni, és a sok háború okozta pusztítás meg fog kezdődni, amint az meg volt jövendölve.

A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni a világ minden táján bejelentett hadüzenetekkel.

Ezek a háborúk hirtelen fognak kirobbanni, és az emberek rettegni fognak félelmükben, mihelyt a háborúba való keveredés világossá válik számukra. A háborúk megvetik a lábukat, és mint tolvaj az éjszakában, a sivatagi viharhoz hasonlóan fognak kiszélesedni, egyre nagyobb lendületet kapván, elérvén mindazokat, akik úgy érzik, hogy a békéjük biztosított számukra.

Oly sok ország fog belekeveredni, hogy az mindenkit meg fog lepni. Hamarosan, a vérontás közepette, az Antikrisztus meg fogja magát ismertetni. A zavarodottság, a félelem és a gabonaveszteség súlyosbítják majd a problémát.

Amikor az ember élelmiszerért fog tülekedni, mivel az éhínség markában tartja a világot, a Harmadik Pecsét akkor lesz kinyilatkoztatva. Kiéhezve az élelemre, kiéhezve lelkileg, kiéhezve a segítségre, az emberiség bármit és bárkit meg fog ragadni, ami ezek megszüntetését nyújtja számára.

A színpad elő lesz készítve az Antikrisztus megérkezésére, hogy bejelentse magát a világnak.

Ebben az időben az emberiség annyira meg fog könnyebbülni a béke embere miatt, aki oly nagy reményeket kínál majd fel, hogy készségesen válnak rabszolgáivá. Ők be fognak dőlni tervének, melyet a világ átalakítására és a nemzetek egyesítésére dolgozott ki. A terv – amint azt mondani fogják – mindenki javát szolgálja, és megszabadítja a világot a terrorizmustól.

Az ellenséget le fogja győzni – mondja majd, és akik fölött ellenőrzést fog gyakorolni, ártatlan áldozatok, akiket ő azon megtévesztésben fog felhasználni, amelyet a világnak mutat majd be.

Amikor a béke vagy az, ami fegyverszünetnek látszik, helyreáll, akkor jön a következő szakasz: Minden nemzet, minden vallás, minden ország egy tömbbe való egyesítése. Ez akkor lesz, amikor a hamis próféta és az Antikrisztus közötti egység nyilvánvalóvá válik.

Azok, akiknek megadatott az Igazság és akiknek neve be van jegyezve az Élők Könyvébe, tudni fogják, hogy mi történik. Mások, akik vakok Tanításaim Igazságára, nem lesznek ilyen szerencsések. Aztán a várakozás időszaka következik. Türelmem azt fogja jelenteni, hogy Én törekedni fogok megmenteni és megvédeni azokat, akik nem lesznek képesek felismerni az Igazságot.

Türelmem és Irgalmasságom egy nagyméretű Isteni Beavatkozást fog eredményezni, hogy megmentsem Isten minden gyermekét a fenevad szorításából, kinek egyetlen célja, hogy a bűnre ösztönözzön.

Mert van egy dolog, amit tudnotok kell: az Antikrisztus bájos vonzóereje mögött ott lesz a bűnre való ösztönzés terve, hogy így az emberiség meghozza végső döntését: dacolva Istennel a fenevad pártjára álljon. Amikor ennek az ideje elérkezik és amikor már minden kísérletet megtettem a lelkek megmentésére, akkor bevégeztetett.

Csak a választottak vétetnek fel Királyságomba.

Jézusotok