A Szentségimádáskor kiáradó bőséges szeretetem megerősít és megnyugtat benneteket

2011.06.12 19:00

Szeretett leányom, nagyon erőteljesek azok a kegyelmek, amelyeket gyermekeim Szentségimádáskor kapnak. Nemcsak azokat a kegyelmeket kapjátok meg, amelyek az élet szenvedéseinek leküzdésében vannak segítségetekre, hanem azokat is, amelyek által szeretetetek megerősödik Irántam, a ti hűséges és jóhiszemű Megváltótok iránt.

Bőséges az a szeretet, amelyet Szentségimádáskor kiárasztok a lelkekre. A kegyelmek áradatát a lelkek nagyon sokféleképpen érzékelik. Az első ajándék, az a béke ajándéka lelketek számára. Ezt, amikor véget ér a Velem egyesülésben eltöltött idő, rögtön érezni fogjátok.

Nagyon, nagyon sok gyermekem utasítja vissza azt a temérdek ajándékot, amelyeket a Szentségimádáskor adok, az alatt az egy óra alatt, amit Jelenlétem előtt az oltárnál töltötök el. Habár a katolikusok tudatában vannak annak, hogy az Eukarisztiának milyen nagy hatalma van, mégis ezt a legfontosabb időt, amit Velem, a szemlélődés által töltenek el, csak kevesen méltányolják. Egyszerűen elutasítják ezt az ajándékot. Azt az időt, amit Rám kellene szánjanak, unalmasnak találják.

Óh, ha tudnák, hogy ez milyen erőssé tenné őket! Félelmeik és gondjaik mind eltűnnének, ha Nekem, csendes, meghitt társaságot nyújtanának. Ha gyermekeim látnák azt a fényt, ami ez alatt a szent óra alatt átöleli lelküket, nagyon meglepődnének.

Gyermekeim, nagyon, nagyon közel álltok Hozzám ez alatt az óra alatt. Hangjaitok, kéréseitek, ígéreteitek Irántam való szeretetetekből, mind meghallgatásra kerülnek. Gyermekeim, ez alatt az idő alatt sok csodálatos ajándékot kaptok. Tehát, kérlek benneteket gyermekeim, ne tagadjátok meg Tőlem azt az időt, amit az Én társaságomban kellene eltöltenetek.

A jutalmak minden aggodalomtól megszabadítanak benneteket

A jutalmak megszabadítanak benneteket aggodalmaitoktól, megkönnyíti szíveteket, elméteket és lelketeket, megnyugvást hoz nektek. Miközben az Eukarisztiát magatokhoz veszítek, megtöltöm a lelketeket. De amikor Hozzám Szentségimádáskor jöttök, akkor olyan mértékben akarlak benneteket beburkolni, hogy irgalmas szeretetem áradata elméteket, testeteket és lelketeket teljesen kielégítse. Olyan erőt fogtok érezni, amely által csendes bizalom alakul ki bennetek, amit megtagadni nehéz lesz.

Most gyertek Hozzám, gyermekeim. Szükségem van társaságotokra. Szükségem van arra, hogy Isteni jelenlétem előtt (az Oltáriszentség) beszélgessetek Velem. Szeretlek benneteket és minden kegyelmemmel el akarlak benneteket árasztani. Így az Én Szent Szívembe tölthetitek be lelketeket.

 

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus