A sötétség tana – a nagy hitehagyás, amely Egyházam ágyékából fog fakadni – sűrű ködként fog leereszkedni

2013.09.14 03:00

Drága szeretett leányom, Én vagyok a Hang köztetek, Aki megpróbálom Magamat megértetni azok között a vezetők között, akik a hitehagyást terjesztik, és akik a Föld négy szögletében uralkodnak.

A sötétség tana – a nagy hitehagyás, amely Egyházam ágyékából fog fakadni – hamarosan sűrű ködként fog leereszkedni minden gyanútlan Keresztényre. Elkezdődött a terv az Igazság elfojtására, és Szent Tanaim kiforgatott változata hamarosan világossá válik sokak számára közületek. De amíg ők az Igazságot hazugságra cserélik, a Szentlélek felemelkedik ellenségeim ellen. Fényem továbbra is látható lesz az egész zűrzavar közepette, amelyet a minden idők legnagyobb hitehagyásának vezetői fognak rászabadítani a világra. Ők nem fognak addig nyugodni, amíg a világ pogánnyá nem lesz, Irántam, Jézus Krisztus iránt való szeretet nélkül. A szekuláris világra úgy fognak tekinteni, mint egyetlen olyan világra, ahol az embert arra ösztönzik, hogy a saját élvezeteit és vágyait kövesse. Minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy elfojtsák a Szentlélek Jelenlétét. Tagadni fogják Keresztre feszítésem szenvedését és annak értelmét, hogy miért szükséges az üdvösséget kiérdemelni, noha az mindenkinek megadatik, aki megváltja magát Színem előtt, és aki Irgalmamért esedezik. Ők nemcsak a Rólam és Tanításaimról szóló hazugságokkal való etetést kényszerítik Isten gyermekeire, hanem még azokat is üldözni fogják, akik az ilyenfajta hazugságokat megkérdőjelezik.

Azok, akik kétségbe vonják Egyházam vezetőjét, könyörtelen bánásmódban fognak részesülni, és egy parányi irgalmat sem fognak irányukban mutatni. Segíteni fogok nektek, akik bár elfogadjátok a hamis tanokat azoktól, akik azt mondják, hogy Egyházamat képviselik, de a szívetekben tudjátok, hogy ők nem jöhetnek Tőlem. Meg foglak vigasztalni titeket, mint ahogyan vezetni is foglak benneteket. Nektek nem szabad soha letagadnotok az Igazságot, vagy azoknak engednetek, kiknek a hatalom iránti szenvedélye azt jelenti, hogy az Én Nevemben fognak hazudni, ha kedvező feltételek mellet Ellenségeim oldalán maradhatnak. A hitetek most valóban próbára lesz téve.

Most azért jöttem, hogy elhozzam nektek az Igazságot, mivelhogy az Igazságot meg fogják tőletek tagadni. Amikor ez megtörténik, nem fogják nektek megengedni, hogy hirdessétek az Igazságot más lelkek számára, akik e nélkül nem tudnának életben maradni.

Imádkozzatok Irgalomért a saját lelketek számára, és azon lelkek számára, akiket ellenségeim súlyos tévedésbe fognak vezetni.

Jézusotok