A rendes és a jó emberek hátat fordítanak Nekem

2011.06.23 22:10

Szeretett leányom, az az öröm, amit ma éreztél, kegyelem volt számodra, a tegnapi Szentségimádás eredményeként. Most már tudod milyen fontos az, hogy jóváhagyjátok a kegyelmek kiöntését, amelyeket a lelkekre árasztok ez alatt az értékes idő alatt, amit az Én társaságomban töltötök.

Hogyan lehet az elveszett lelkeket felismerni?

Ma a világ elveszett lelkeiről szeretnék veled beszélni és arról, hogy hogyan lehet őket felismerni. Az Én követőim tévesen azt gondolják, hogy valójában azok a lelkek vannak elveszve, akik halálos bűnben élnek. Ez nem szükségszerűen igaz. Elveszett lélek lehet az a személy, aki nem hisz Bennem, vagy az Örök Atyában. De elveszett lelkek lehetnek azok a gyermekeim is, akik napról- napra a pénzt hajszolják, gazdagságra, karrierre és az anyagi dolgokra törekednek. Mindezt saját maguk örömére teszik, miközben azt hiszik, hogy majd ezek a dolgok örömöt hoznak nekik a következő életben is. Ezek rendes, jó emberek, de hátat fordítanak Nekem.

Ezek közül a gyermekeim közül, sokan jó lelkülettel rendelkeznek. Ők tele vannak szeretettel embertársaik, családjaik és barátaik iránt. Lehetnek ők hírnevesek és kedveltek, de az is lehet, hogy mégis elveszett lelkek. Azt kérdezitek, hogy hogyan lehetséges ez? Azért, mert ők arra nem gondolnak, hogy a lelkük éppen olyan fontos, mint a testi szükségletük. Ezért ezt elhanyagolják. Mialatt a lelküket elhanyagolják, kísértéseknek vannak kitéve, amelyekkel útjaikon mindennap találkoznak. Nehezükre esik ellenállni a világi javaknak, figyelmen kívül hagyva, hogy azt az időt, amit erre fordítanak, fordíthatnák arra is, hogy hogyan osszák meg másokkal a szeretetüket. A pénz vadászása büszkeséget válthat ki belőlük. A büszkeség pedig megnehezíti azt, hogy valódi követőimmé válhassanak.

Gyermekeim, ha minden időtöket álmaitok kergetésére fordítjátok, arra, amit ez a világ ajánl fel nektek – mint a gazdagság, anyagi javak, hatalmi pozíció – akkor kevés időtök marad az imára és lelketek táplálására, ami a következő élethez szükséges. Olyan sok gyermekem egyáltalán nem tudja megérteni, hogy miért okoznak az anyagi javak belső ürességet. Nem hallgatnak azokra a követőimre sem, akik ismerik az Igazságot. Azáltal, hogy Isten, a Mindenható Atya létezésének beismerése hiányzik náluk, nem sikerül nekik örömet szerezni másoknak, csak önmaguknak. Ezek az emberek kifele egy aktív, egészséges vidám életet élnek, mintha semmi gondjuk sem lenne a világban. De ezt az életformát nem lehet másként elérni, csak úgy, ha hisznek az Örök Életben. Az alázat hiányzik az életükből.

Védelmükre mondhatjátok a következőket: de családjaikat táplálniuk kell és másokkal is kell törődjenek, olyanokkal, akik rájuk vannak szorulva, tehát ezért a célért dolgoznak. Erre az Én feleletem a következő: nem, ők nem azt teszik. Nem az a céljuk, hogy táplálhassák családjaikat. Sok esetben az a céljuk, hogy saját élvezetüket elégítsék ki. Minél jobban ezt cselekszik, annál jobban távolodnak el Tőlem és az Örök Atyától.

Ameddig nem ébrednek fel gyermekeim és nem ismerik fel azt a módot, amivel a sátán a világ dicsőséges attrakcióit arra használja fel, hogy anyagi biztonságot szítson, nem tudtok Hozzám jönni. Ebben az életben arra kell időt fordítsatok, hogy Teremtőtöket dicsőítsétek és magasztaljátok, és karitatív munkátok által másokat segítsetek, úgy hogy azok szükségletei kerüljenek a tietek elé, hogy ezáltal nyomdokaimba léphessetek.

Azoknak a gyermekeimnek, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, vagy akik hisznek Benne, de kényelmes módon úgy határoznak, hogy minden Iránta való dicsőítést félre tesznek, mert a világi dolgokkal vannak jobban elfoglalva, nagyon nehéz lesz számukra bejutni a Mennyország kapuin, a valódi Paradicsomba, ami után vágyakoznak.

A Föld, az egész léteteknek csak egy fázisa. A Mennyországnak, abból, amit kínál, egy szempillantásnyi benyomását sem lehet megtapasztalni a földi életetekben. Semmiféle világi attrakció sem éri meg, hogy vadásszanak utána, mert az igazi kincs a Mennyország.

A legfontosabb tulajdonságok, amelyekre szükségetek van, hogy beléphessetek dicsőséges Királyságomba, azok: a hit, a szeretetet, az alázat és az az óhaj, hogy Nekem szívességet tehessetek.

 

A ti szeretett Tanítótok és az egész emberiség Megváltója, Jézus Krisztus