A pornográfia bűne miatt sok lélek a Pokolban végzi

2011.08.28 17:00

Drága, szeretett leányom, hallgasd meg Legszentebb Szavamat, amint arra figyelmeztetem sürgősen az emberiséget, hogy kérjék Atyámtól bűneik bocsánatát. 

Az idő rövid, hiszen küszöbön a Nagyfigyelmeztetés. Soha ne halaszd holnapra, amit ma meg kell tenned. A bűnbánat elengedhetetlen, mielőtt bűneitek bocsánatát kéritek. Mert őszinte bűnbánat nélkül ez hiábavaló.

Olyan sok megfeketedett lelket látok a ti világototokban, leányom. Kevés a világosság, sokkot kapnál, ha tanúja lennél a mélységeknek, melyekbe az emberek estek. Sok millió Gyermekem naponta merül alá a bűnös korrupció mélységébe, melyből lehetetlennek találják majd a kijövetelt, hacsak nem imádkoztok értük. Ők vakok az igazságra, és ha még meg is mutatnák nekik Világosságomat, akkor is csak fészkelődnének és elrejtőznének Előlem. Imádkozzatok értük.

 Azok a gyermekeim, akik az utálatos bűnök vétkesei, azt a tényt élvezik, hogy megtapsolják gonosz viselkedésüket, annak szórakoztató értéke miatt. A pornográfia olyan sok otthonba szivárog be szerte a világon, a TV csatornák által, amelyek úgy mutatják be ezeket a gonosz rémtetteket, mint ártalmatlan humoros szórakozást. Ezek ugyanazok a csatornák, melyek elutasítják Nevem kimondását. Még az erőszak is dicsőítve van, de nemcsak a TV-ben, hanem a játékokban is, és ezeket olyan elfogadottakká teszik, hogy most már az emberek az erőszakos cselekményt is természetes dolognak tekintik. Amikor a sátán démonai, a lelkekbe lépnek, és emberi testben kezdenek cselekedni, ezáltal tisztán láthatóvá válnak követőim számára, akik reszketnek a borzalomtól, amiről tanúskodniuk kell. Az az emberi test, mely sátáni démonokkal van elárasztva, groteszk módon fog viselkedni. Mozdulataik el fognak torzulni, és a gonosz elvárásának megfelelően a sátáni üzeneteket fogják követni, hogy elcsábítsák a hasonló gondolkodású gyenge embereket.  A gyenge lelkek, akikben nincs Isten iránti szeretet, annyira közel kerülnek hozzájuk, és végül annyira fogják őket utánozni, még viselkedésükben is, hogy ők is tisztelni fogják a sátánt, és mindazt, amit képvisel.

Gyermekek, nem látjátok, hogyan működik a sátán? Követőim, el kell mondanotok azoknak, akik nem értik, hogy a sátán, a pornóiparban hogyan működik. Ez történik, amikor a sátán elhatározza, hogy elpusztítja a lelkeket és a résztvevőket beszippantja az örök tűzbe. Azok, akik vétkeznek a fajtalan szexuális viselkedésük által, és akik testükkel szemérmetlen, erkölcstelen módon kérkednek, elviselhetetlenül kínzó fájdalommal fognak szenvedni az örökkévalóságig.

Segítsetek őket megmenteni Gyermekeim, mert nekik fogalmuk sincs arról, hogy az erkölcstelen tisztátalanságuk mennyire undorít Engem. Őket a sötétség borítja be. Vezessétek őket Hozzám, hogy az Én fényem beburkolhassa őket, és megmenthesse őket a pokol tüzétől.

A testi bűnök undorítóak Számomra. Olyan sok lélek végzi a pokolban, a pornográfia és a szexuális szemérmetlenség bűne miatt. Hadd tudják meg, mi lesz a végzetük, ha nem mutatnak bűnbánatot.

 

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus