A nárcizmus, a mai világ gonosz járványa

2011.07.07 21:00

Szeretett leányom, azt szeretném, hogy tudja a világ: az emberek iránti szeretetem egész lényemet átjárja, miközben Én most a Nagyfigyelmeztetésre készülök fel.  Öröm tölt el,  mert tudom, hogy gyermekeim, különösen azok,  akik nem ismernek Engem,  Irgalmasságom Nagy Eseménye alatt  elismerik végre, hogy Létezem.

Egyike a legnyugtalanítóbb tulajdonságoknak, amelyek elárasztják gyermekeimet ebben a világban, a nárcizmus, az önszeretet. Ez a gonosz járvány a társadalom minden rétegében uralkodik, és a sátán egyik kedvenc támadási módja, miközben démonai mindenütt behatolnak gyermekeim lelkébe.

Látni lehet, hogy hogyan tollászkodnak és mutogatják magukat, hogy elnyerjék a többiek tiszteletét. Elsősorban önmagukat szeretik, de azután, ha ez már nem elég, a körülöttük lévők figyelmére vágyakoznak, s arra ösztönzik azokat, hogy nyíltan is imádják őket.

Ma olyan erősek a sátán támadásai, mível a szegény lelkek által nyilvánulnak meg, hogy azt nehéz letagadni. Kinézetük megszállottsága által, akár még arra is képesek, hogy ártsanak a saját testüknek, és hogy megtegyenek mindent, hogy kielégítsék önszeretetüket. 

Ha az ilyen lelkekben már jelen van a sátán, akkor már nem nehéz beszennyezniük magukat. Ezek az emberek tele lesznek hiúsággal és arra fognak törekedni, hogy befolyásos helyeken mutatkozzanak. Az Utolsó Időkben a nárcizmus bűne fokozódik, amikor sokan a saját jólétüket és az önzésüket a barátaik, vagy akár a családjaik költségén is be akarják biztosítani. A mai világban úgy tekintenek az önszeretetre, mint egy csodálatraméltó tulajdonságra. Törekvésük, hogy előnyt szerezzenek maguknak nem vezet kielégültséghez, mert a sátán gondoskodik arról, hogy ezek az emberek mindig többre és többre vágyjanak.

Gyermekeim, a büszkeség egy olyan bűn, amely most a világban egyre fokozódik. Ne fogadjátok el ezt a viselkedési formát, ne legyen ez része mindennapi életeteknek. Olyan sok fiatal úgy tekint ezekre az úgynevezett testi tökéletességgel rendelkező személyekre, mint valami követésre méltó célra. De ha kinyitjátok szemeteket, és ha ezt a viselkedést olyannak látjátok, mint amilyen az a valóságban, akkor láthatjátok, hogy sajnálatra méltó.

Ez, az Első Parancs megszegése, s ha ezek az emberek megmaradnak ezen az ösvényen, akkor a csaló további zűrzavarba is bele fogja húzni őket. A nárcizmust az élet minden területén meg lehet találni, beleértve a politikát, a divatot, a médiát, és a film világát, de még az Én Egyházamon belül is.

Az alázatosságot nem lehet elérni, ha a nárcizmustól szenvedtek.

Alázat nélkül pedig nem juthattok be Atyám Birodalmába.

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus.