A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális (világméretű) gyónás

2011.10.21 20:30

Drága szeretett leányom, írd a következőket: te most egy intenzív szenvedésen mész keresztül, hogy megmenthesd azokat a lelkeket, akik visszautasítanak Engem és Atyámat.

Olyan zárkózottak és megkeményedettek egyes lelkek, hogy ők csak mások imái és engesztelő szenvedései által menthetők meg. Mert ők nem fogják keresni a megváltást. Makacsságuk meg fogja gátolni őket abban, hogy elegendő bűnbánatot érezhessenek ahhoz, hogy beismerjék bűneiket, és a megbocsátásért könyörögjenek.

A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális (világméretű) gyónás lesz. Ez alatt az idő alatt mindenkitől az az elvárás, hogy kérjenek bocsánatot bűneikért, vagy szembe kell nézniük az elutasítással. Olyan sok sötétségben levő lélek fogja Irgalmas Kezemet visszautasítani. Ők el fognak fordulni Tőlem. Te, leányom, a többi hűséges (ájtatos) követőmmel együtt segítségemre lehetsz, hogy ezek a lelkek megmenekülhessenek az örök kárhozattól.

Én sohasem erőltetném gyermekeimre, hogy az Én Nevemben szenvedjenek. De mindazoknak, akik a szenvedést segítségként, mint ajándékot ajánlják fel Nekem, azt mondom: az emberiség nagy részét meg tudom váltani általa.

A szenvedést a sátán támadásai okozzák, amikor ő azokat a lelkeket kínozza, akik közel állnak Hozzám és azokat, akiket Én neveztem ki arra a szent küldetésre, hogy lelkeket térítsenek meg. Tudnotok kell, hogy amikor ilyen támadások érnek, akkor ti egységben vagytok Velem. Ezáltal fogtok a legjobban megismerni Engem. Meg fogjátok ismerni mit érzek: az örömömet, szomorúságomat, bánatomat, fájdalmamat és azt a rettegést, amikor elveszítek egy lelket a sátánnal szemben.

Ne aggódjatok! Ezen üzenetek által, már több millió lélek menekült meg.

Ájtatos hadseregem imái máris enyhítik a globális katasztrófákat és késleltetik szent Helytartóm távozását a Vatikánból. Engedelmességetek az Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásában, ebben a pillanatban is lelkeket ment meg.

Leányom, biztosítsd, hogy minden gyermekem megérthesse, hogy ezeken az üzeneteken keresztül Én minden valláshoz és felekezethez szólok. Senkit sem zárok ki, mert ők mind Isten gyermekei. Csak egyetlenegy Isten létezik, és Ő az Én Örök Atyám, a Legmagasságosabb Isten.

Egyesüljetek Velem, gyermekeim, és dolgozzunk egységben, hogy szerte a világon minél hamarabb megmenthessük kis lelkeimet. Egyedül csak az ima által tudtok Nekem a világ megmentésében segíteni.

Jézusotok

 

Az egész emberiség Megváltója