A Nagyfigyelmeztetés be fogja bizonyítani, hogy Isten létezik

2011.06.22 19:00

Szeretett leányom, mivel már elég erős lettél és elviselted a megpróbáltatással járó szenvedést is, ezért most aktívnak kell lenned és sürgősen ki kell nyilatkoztasd kérésemet az egész világnak.

Nekik is, szeretett gyermekeim, tudniuk kell azt, hogy hamarosan jönni fogok és szemtől – szembe kell nézzenek Velem. Mióta szeretném megmutatni nekik, hogy Én valóban létezem és mennyire vágyódom látni boldog arcukat, amikor megtapasztalják szeretetemet és Irgalmasságomat!

Akkor, sok gyermekem fog térdre borulni és a megkönnyebbüléstől könnyeket sírni. Az öröm és boldogság könnyeit. A csodálat és a szeretet könnyeit. Mert végre eljön a lehetőség arra, hogy egy új életet élhessenek, amikor mindenki Tanításaim Igazságait követheti.

Gyermekeim nem fogják tudni felfogni ennek a nagy eseménynek, az Irgalmasság eseményének a valódi értelmét, amiben még sohasem volt része az emberiségnek keresztre feszítésem óta; mert a Nagyfigyelmeztetés ajándéka által, végre megnyílik az emberek szeme a Földön való létezésük igazságával szemben és sok mással szemben is.

A mai emberiség meg kell értse azt, hogy milyen nagy kegyelemben fog részesülni: abban,  hogy megkaphatják a bizonyítékot arra, hogy Isten, az Örök Atya létezik és vele együtt szeretett Fia is, ami meghaladja az emberek felfogóképességét.

A Nagyfigyelmeztetés után ne térjetek vissza a régi útjaitokra

Figyelmeztetem most mindannyitokat arra, hogy a régi útjaitokra már nem szabad visszatérnetek, miután Jelenlétemnek tanúi lehetettek és tudatossá vált előtettek az, hogy a bűn nemcsak fájdalmat okoz Nekem, hanem a Pokolhoz vezető ösvényre terel benneteket.

A Nagyfigyelmeztetés utáni periódus döntő tényező lesz a világ békéjében és megváltásotokban is. Ne utasítsátok vissza ezt az ajándékot. Két kézzel ragadjátok ezt meg. Hagyjátok, hogy a Nagyfigyelmeztetés lehetővé tegye azt, hogy Bennem eggyé válhassatok. Ha ezt teszitek, és a vezetésért könyörögtök, akkor az Földi Új Paradicsommal lesztek megjutalmazva, ahol már nem fogtok szükséget szenvedni.

Örvendjetek. Hallgassatok Rám. Szívleljétek meg üzenetemet, és engedjétek, hogy Szeretetem beborítson és elvezessen benneteket Dicsőséges Királyságom felé.

Mindannyitokat szeretem. Ha legközelebb szívetekben a szeretet erős lökését érzitek mások iránt, ne felejtsétek el, hogy ez az ajándék Tőlem van. Szeretet nélkül, nincs élet.

 

A ti Isteni Irgalmasság Királyotok

Jézus Krisztus, Az Örök Atya Fia