A Nagyfigyelmeztetés alatt az Én gyermekeim, látni fogják Arcomat

2011.06.20 11:45

Szeretett leányom, most készítsd fel gyermekeimet, mert nagyon közel az az idő, amikor teljes Dicsőségem és Irgalmasságom Színe elé fognak kerülni. Meg fogom Magam mutatni minden férfinak, nőnek és minden értelmes korú gyermeknek és ez nagyon közel van.

Mindenkinek köszöntenie kell ezt a csodálatos napot, amikor Irgalmasságom által megmutatom Magamat, ez pedig ellentéte az igazságszolgáltatásomnak. Örvendjetek, mert mindenki első alkalommal fogja az Arcomat látni, egyenként mindenki.

Ezért sok embert elönt majd a szeretet és a boldogság, olyan csodálatos lesz ez az egyesülés. Lesznek, akik félni fognak. De nincs mitől félnetek, mert Én mindannyiatokat szeretem. A bűn az egyetlen elválasztó ok, de ha megbánjátok azokat és belátjátok azt az igazságot, hogy megbántottatok Engem és az Örök Atyát, akkor valóban felismeritek majd azt a csodálatos Irgalmasságot, amit akkor adni fogok nektek. Azoknak, akik félni fognak azt mondom, hogy: a félelmet a bűnre lehet visszavezetni. A lélek bűne miatt eltávolodtok Tőlem. Fogadjátok el a bűnt, mert ez nem más, mint emberi gyengeség. Aztán nézzetek Rám, és Én az Örök Életre és az Igazságra vezetlek benneteket.

Nagy Irgalmasságom csodálatos üzentet hoz

Nagy Irgalmasságom csodálatos üzenetet hoz gyermekeimnek az egész világon, mert amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, akkor esélyt kaptok arra, hogy jóra változtassátok életeteket. Amikor Létezésem igazsága megnyilvánul, akkor nagymértékű megtérések fognak bekövetkezni.

Akkor és csakis akkor, amikor már a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezett, lesz lehetséges a nagy büntetést elviselni, ami be fog következni, ha a bűnösök nem tömegesen bánják meg bűneiket. Ha nem így fog történi, akkor Apám keze mindenhol le fog azokra sújtani, akik nem akarják meghallani az igazságot, vagy azokra, akik elhanyagolják szeretetüket Irántam és testvéreik iránt. Akkor már bűnös életetek nem lesz elfogadható. Ez lenne nektek az utolsó szalmaszál. A sátán erős befolyása nem engedi majd meg, hogy kemény karmait levegye az emberekről, azokról, akik konokul követik a gonoszhoz vezető ösvényt és akik gyermekeimet üldözni fogják, de ennek véget fogok vetni.

A nagy büntetés

Az Örök Atya egy olyan nagy büntetést fog a világra szabadítani, amilyet még Noé ideje óta senki sem látott. Azok a követőim, akik talán azt mondják, hogy Jézus nem beszélhet ilyen módon, feltehetik a következő kérdést: ha Jézus irgalmassággal van tele, akkor miért hagyná jóvá Ő, vagy az Isteni Atya, hogy sátán hadserege tovább terrorizálják gyermekeimet? Isten, gyermekei iránti szeretetből hagyja jóvá ezt a nagy büntetést. Mind bánjátok meg bűneiteket. Utasítsátok vissza a sátán üres ígéreteit. Utasítsátok vissza azt a hamis életet, amit ő ajánl számotokra. Fogadjátok el azt a tényt, hogy a sátán fogja azt befolyásolni, amikor azt halljátok, hogy mától a világon az Én Nevemet elutasítják. Ameddig gyermekeim nem fordulnak el tőle, addig nem lehet béke ebben a világban.

Úgy fogadjátok el ezt a figyelmeztetést, mint ami tiszta szeretetből fakad. Azoknak, akik hatalmon vannak, a következőket mondom: utasítsátok vissza a hazugságokat, aminek hűséget esküdtetek, vagy el kell szenvednetek a következményeket.

A legnagyobb Irgalom, amit a Nagyfigyelmeztetéskor fogok megmutatni, az lesz, hogy meg fogjátok ismerni azt a megoldást, ami egy új béke korszakához vezethetne. Ha ezt elfogadjátok, akkor a büntetés elmarad. Ha visszautasítjátok, akkor csak egyedül az Én követőim menekülhetnek meg. A többieknek közületek már túl késő lesz.

 

Szerető Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus