A Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni

2012.01.03 15:30

Leányom, ritka az ilyen ajándék, mint a mai látomásod, melyben Fiam arcát és az Én arcomat tártam fel előtted.

Te áldott vagy, hogy ezt a rendkívüli mennyei ajándékot megkaptad. Erre azért volt szükség, hogy megerősítsen téged. A szenvedésed most könnyebb lesz, és te sokkal erősebb leszel, mint ezelőtt voltál.

Sohase félj ettől a munkától, mert neked most már tudnod kell, hogy minden hatalom a Földön az Én mennyei kezemben van. Senkinek sincs hatalma az Atya fölött. Még a csaló sem tudja meghamisítani, de megváltoztatni sem az Én mennyei tervemet az emberiség számára.

A Mennyország nagyon örvend azoknak a megtéréseknek, melyek ezen üzenetek hatására történtek. Több mint két milliárd lélek fog most megtérni ezen Isteni üzenetek közvetlen eredményeként.

Senki sem fogja megállítani ezt a munkát. Bár próbálkozni fognak ezzel, de hasztalan.

Isteni védelmem kiterjed minden olyan lélekre, akik az örök megváltás igazságát hirdetik.

Sohase adjátok fel, gyermekeim, függetlenül attól, hogy a szenvedés milyen nehéz lesz számotokra. Ne feledjétek, a szenvedés közelebb hoz benneteket mennyei Királyságomhoz.

Gyermekeim, ti hamarosan örvendezni fogtok, amikor megtapasztjátok azokat a kegyelmeket, melyeket Fiam áraszt ki rátok.

Maradjatok éberek. Tartsatok ki a lelkekért végzett imában, és egy percig se kételkedjetek abban, hogy Én, a ti Örök Atyátok vagyok az, aki ezen üzenetek által elmétek, testetek és lelketek békéjét hozza meg nektek.

Ezeket az üzeneteket szent üzenetként kezeljétek. Ezek mindig összhangban fognak állni Szent Igémmel, melyet már a kezdet kezdetén adtam az emberiség számára. Ezen üzenetek olyan módon gyullasztják fel lelketek lángját, hogy azt nehéz lenne figyelmen kívül hagynotok.

Engedjétek, hogy Lelkem elérjen benneteket, és lazítsatok. Egyedül csak akkor tudom lelketeket megérinteni, ha a felismerés egy szikrája lángra gyújtja lelketeket.

Arra szólítalak fel benneteket, hogy fussatok Hozzám, mert csak így ölelhetlek meg benneteket olyan módon, ahogyan azt egy apa teszi gyermekeivel.

Engedjétek meg, hogy védelmembe vegyelek benneteket és kegyelmeimet felajánljam nektek azért, hogy erőssé tegyelek benneteket, és így hadseregemben harcolhassatok a világotok Gonosza ellen.

Hadseregem a békét és a szeretetet fogja elhozni nektek, melyre annyira vágyakoztok, és azért van szükségetek, hogy eloltsa szomjatokat.

Menjetek békében gyermekeim, abban a tudatban, hogy ezek az Általam jóváhagyott üzenetek az igazságot tartalmazzák az egész emberiség számára.

Ha alázatos és tiszta szívűek lesztek, akkor fel fogjátok ismerni szeretetemet. Legyetek kicsinyek az Én szememben, mint a gyermekek, mert csak így tudlak benneteket felemelni, a megfelelő időpontban, mint egy angyalt az Én Birodalmamba.

Menjetek békében. Hajtsátok vállamra fáradt fejeteket, és Én enyhülést és vigasztalást hozok nektek, amelyre vágyakoztok.

Szeretlek benneteket gyermekeim, egyenként, és együttvéve.

Örvendek, mert amikor eljön Szent Családunk újra – egyesülésének napja, az egész Mennyország dicsőítő éneket fog zengeni egy egész örökkévalóságon át.

 

A Mennyei Atya