A megtisztulás ezen évében, gyermekeim meg lettek fosztva az anyagi jólét kényelmétől

2011.12.15 08:55

Drága leányom, a megtisztulás éve már majdnem a végéhez ért, és ennek következményeként az Én gyermekeim már mindenhol felkészültek a Nagyfigyelmeztetésre.

Sok gyermekem borzasztóan szenvedett 2011.-ben. Háborúk, erőszak, gyilkosság és gyűlölet, – mindezt a sátán hadseregének mesterkedése idézte elő, – mely megcsonkította és megölte értékes lelkeimet. Ez a gonosz hatalom egy szörnyű büntetést fog elszenvedni, ha nem fog bűnbánatot tartani a Nagyfigyelmeztetés után.

Sok gyermekem az anyagi jólét kényelmétől lett megfosztva, és olyan nehézségeket szenvedtek el, melyeket eddig még sohasem kellett elviselniük.

Ezeket a megpróbáltatásokat a sátán idézte elő és okozta az emberiség számára, de mindezt Én engedtem meg, hogy felhasználjam a lelkek megtisztítására. Talán most azt gondolod, leányom, hogy ez kegyetlenség, azonban erre szükség volt, hogy alázatra neveljem az emberiséget.

Most, amikor már sokkal tisztábbak a Szememben, megnyílt a szívük, hogy befogadhassák örök életük igazságait. Ez azt jelenti, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt kevesebbet fognak szenvedni, mivel ezen az üldöztetésen már keresztülmentek.

Most már gyermekeim készen állnak Irgalmasságom ajándékának a fogadására. Ez az idő majdnem elérkezett világ számára. Légy türelmes, leányom. Sohase várd Tőlem azt, hogy az időpontot megismertessem a világgal, mert nektek ezt nem kell tudnotok, amint azt már többször is említettem.

Bízzatok Bennem teljes mértékben, és akkor békességben lesztek.

A Nagyfigyelmeztetés ajándékát akkor fogom elhozni, amikor erre már megérett az idő, és amikor arra gyermekeim a legkevésbé számítanak.

 

Szeretett Jézusotok, az emberiség Megmentője