A megpróbáltatások az imák hatására enyhülhetnek

2011.09.12 12:12

Drága, szeretett leányom, most már nagyon közel az az idő, amikor meg fog nyugodni a világ és a Nagyfigyelmeztetés utáni időszakban az emberek másként fogják azt (a világot) látni Az anyagi élvezetek és többletek soha többé nem fognak lelkesíteni. A hírességekből és jólétből eredő bálványokat az emberek többé nem fogják istenként kezelni. Többé nem fogják olyan gyorsan felebarátaikat elítélni vagy kegyetlenül bánni velük.

Az új világ, a Nagyfigyelmeztetés után, olyan hely lesz, ahol az Irántam és Isten, az Atya iránti szeretetet tisztelni fogják. Sok ország vezetői, akik nem keresztény vallásúak, Atyám iránt hódolatukat fogják kifejezni. Mindazok, akik hatalmi pozícióban vannak, és az emberek pénzügyeit ellenőrzik, tömegesen fogják megbánni tetteiket. Sokan mások megválnak majd a hatalmi rétegektől és testvéreikkel meg fogják osztani azt a kenyeret, amely az Atyától származik. Mert ez a kenyér mindenkié és olyan szándékkal adatott, hogy az egyenlően legyen megosztva.

Sok jó dolog fog kialakulni, a Nagyfigyelmeztetés eredményeként. Sok lélek azonban, mégsem lesz elég erős a hitében. Ők sajnos vissza fognak térni régi útjaikra. Elcsábítva, a hatalmi ígéretek, a gazdagság, az ellenőrzés és az önszeretet által, ők vissza fogják utasítani Istent, az Atyát. Ők tudni fogják az igazságot, de ez mégsem lesz elegendő számukra. Ezek a szegény bűnösök tövisek lesznek oldalatokban, gyermekeim. Imáitok nélkül pusztítást fognak okozni egy olyan világban, amely az új megtisztulása alatt magához térhetne.

Az ima, gyermekeim, annyira fontos. Nektek, meg kell kérnetek Istent, az Atyát, hogy fogadja el (hallgassa meg) azon kéréseiteket, hogy vessen véget az üldözésnek, amelyet ezek az emberek fognak tervezni. Az elegendő ima el tud, és el is fog sok borzalmat hárítani, amelyekkel ezek a bűnösök megpróbálnak majd ártani a világnak. Olyan sokan vakok közületek azzal a tervvel szemben, amelyet a hátatok mögött szőnek. A jelek (erre a tervre) következetesen nyilvánulnak meg, de nektek mégsem sikerül felismernetek.

Gyermekeim, amint a hitetetek nő, imádkozzatok, hogy a Szentlélek kiáradhasson ezekre a bűnösökre, és hogy betakarhassa lelküket. Én, a ti értékes Jézusotok, megvédelek benneteket, szeretett követőim. Az Én vezetésem alatt arra oktatlak benneteket, hogy nem csak ezekért az elesett lelkekért kell imádkozni, hanem azért is, hogy az egyszerű emberek, nők és gyermekek üldözése is megszűnjön. Ha ezek a tettesek, akik Atyámmal szemben dacolni fognak és továbbra is ártatlan embereket fognak terrorizálni az új ellenőrzés által, melyet a világra fognak szabadítani akkor ők meg lesznek bűntetve.

Ezeknek a bűnösöknek a lehető legnagyobb irgalom lesz megadva, Keresztrefeszítésem óta. Nekik köszönteniük kellene a Nagyfigyelmeztetést, mert ez lesz számukra az utolsó alkalom arra, hogy esélyt kapnak a megváltásukra. Különben egy félelmetes büntetéssel fognak szembenézni. Ez a büntetés, amely Atyám Isteni igazságosságának keze által fog bekövetkezni, nem kívánatos. Habár ez a szorongattatás (nagy büntetés) meg volt jövendölve, mégis az imák erejének hatására meggyengülhet.

 

Szeretett Megváltótok, Az Irgalmasság Királya, Jézus Krisztus