A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek

2012.08.20 03:45

Drága szeretett leányom, a megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek.

Azonban, – Nagy Irgalmasságom miatt –, több lélek kerül megmentésre a Nagyfigyelmeztetés következtében.

Még több lelket meg lehet menteni a te szenvedésed és mindazon kiválasztott lelkek szenvedései által, akik a mai világban élnek.

Követőim imái, beleértve a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozását is a lelkek megmentéséért, egy erőteljes mentő eszköz lesz, még a legkeményebb lelkek számára is.

Azok a lelkek, akik Irgalmasságomat vissza fogják utasítani, most megmenthetők a köztetek lévők nagylelkű közbenjárásának köszönhetően, akik áldozatokat ajánlanak fel, beleértve az imákat, a böjtöt, és az Én Nevemben történő szenvedés elfogadását.

Ez az Én Ígéretem olyan, mint Nagy Irgalmasságom.

Sok ajándékot hozok ebben az időben nektek, Irántam való szeretetetek miatt.

Fogadjátok ezeket szeretettel és hálával.

Megáldalak benneteket. Azon Ígéretem, hogy még több Ajándékot adományozok, mert ti, szeretett Tanítványaim, válaszoltatok erre a küldetésre, be fog teljesülni és most is beteljesedik az Irántam való hűségetek miatt.

 

Szeretett Jézusotok