A Kereszténységet gyűlölni fogják, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni

2014.08.11 19:36

Drága szeretett leányom, a világot elárasztotta a spiritualitás egy új formája, amely egy felsőbbrendű lénybe vetett hitet foglal magába – amelyet Krisztusnak hívnak – de ez nem Én, Jézus Krisztus vagyok, akire hivatkoznak. A Sátán, Lucifer alakjában, mint a Világosság Királya, nem gonosz lényként van bálványozva, hanem mint egy olyan lény, aki Istennek tesz szívességet. Ezt az ideológiát a titkos szekták támogatják, mely szektáknak az a szándéka, hogy elpusztítsák a Kereszténységet. Sokakat bele fognak rántani az okkult és mágikus gyakorlatokba, mert izgalomra vágynak. Ha egyszer belerántják őket, játékszerekké válnak, és idővel a gonosz megszállottjai lesznek.

Sok ember lelkileg ki van éhezve, és békére vágyik. Bármilyen ideológia, amely azt állítja, hogy önmegvalósulást, békét, nyugalmat és emberi mivoltuk mélyebb megértését hozza el nekik, vonzó lesz számukra. Sokan azonban irtózni fognak attól, hogy kövessenek Engem, Jézus Krisztust, mivel a társadalom a Föld mélyéig elítélt Engem. Mégis, őket azzal fogják megnyugtatni, amikor hamis tanokkal etetik őket, hogy minden út Istenhez vezet. Ez egy hazugság, mert ti Istenhez csak Rajtam, az Ő egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül mehettek.

Én Egy vagyok Vele, Aki minden dolgot megteremtett. Csak egyetlen Isten van, és Én, Jézus Krisztus, az Ige, testet öltöttem azért, hogy az emberiség újból egészségessé válhasson. Nélkülem ti soha nem lehettek beteljesültek, sem ebben, sem pedig az eljövendő életben.

A világnak azt fogják mondani, hogy a legfontosabb cél a szabadságra való törekvés – szabadság minden áron. De Istent valóban szolgálni azt jelenti, hogy le kell mondanotok azon képességetekről, hogy csak a saját érdeketeket szolgáljátok; és mint olyan, a Kereszténységet azért fogják gyűlölni, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni. Ahhoz, hogy Istent szolgálják – bármilyen Istent – sok ember azt tűzi ki céljául, hogy az Igazságot keresse. De amikor az ember a Sátánt isteni lénynek tekinti, Isten, Aki végtelenül Igazságosságos, el fogja pusztítani azokat, akik a fenevadat tisztelik. A fenevad, aki az elit személyiségek és a hatalommal rendelkezők mögé rejtőzködik, nagy hatalmat ad azoknak, akik terjesztik azt a hazugságot, hogy Én, Jézus Krisztus, nem létezem. Ez a legnagyobb átok, amit a Sátán okozott az emberiségnek, és mivel az ember gyenge, be fog dőlni a hazugságoknak, amelyek a gonoszok szájából ömlenek.  

Csak egy Isten van. Csak egyetlen Út vezet Istenhez. Nincs más út számotokra, mely az Atyához vezethetne benneteket, csak az, amely Rajtam, Jézus Krisztuson, a Világ Üdvözítőjén keresztül vezet, függetlenül attól, hogy milyen csillogónak mutatják be nektek azt a másik utat.

Jézusotok