A hamis próféták megpróbálják félremagyarázni Szent Szavaimat

2011.10.26 15:30

Drága, szeretett leányom kérlek, mondd meg gyermekeimnek, hogy legyenek óvatosak azokkal a hamis látnokokkal szemben, akik az Én Nevemben beszélnek, de azok a Szavak, melyekért kiállnak, nem az Én Ajkaimról fakadnak.

Sokan, az önmagukat látnokoknak nevezők közül, akik látszatra katolikusoknak és mindenféle gyakorlattal rendelkezőknek tűnnek, akik úgy ebben, mint más Keresztény tanokban is jártasak, valójában a New Age hívei.

A New Age hívei most be fognak szivárogni a világba, hogy arról győzzék meg gyermekeimet, hogy ők Szent Szavam támogatásának küldöttei. Szavaik, felületesen nézve, igaznak fognak tűnni. Nyelvezetük, melyet használni fognak kifinomult lesz, szeretetteljes, jól átgondolt, de ezáltal csak hazugságot fognak álcázni.

Ez a hamis próféták fellépésének időszaka és sok gyermekemnek nehezére fog esni, hogy az igazság és a kitalált dolgok között különbséget tegyenek.

Téged, leányom, célba fognak venni ezek a látnokok, akik azt tűzték ki maguk elé, hogy Szent Szavaimat félremagyarázzák. Nem szabad engedned, hogy megtörténjék, különben gyermekeimet egy olyan sötétségbe fogják szippantani, melyből nehezen fognak tudni kiszabadulni.

Ne feledd, hogy a hamis próféták szintén az Én gyermekeim, tehát imádkozz értük. Sajnos arra vezették rá őket, hogy egy olyan kitalált hierarchiában és világmindenségben higgyenek, mely nem is létezik.

Légy óvatos azokkal szemben, akik kiemelkedett mesterekre hivatkoznak, vagy akik egy olyan új fénykorszakról beszélnek, melyben Istent, az Atyát egyszerűen más szemszögből nézik. Ezek a lelkek nem Tőlem kapják az utasításokat. Ők a Csaló által sugalmazott hiedelmeket fogadták el. Sok esetben, ezek a félrevezetett lelkek azt hiszik, hogy ők isteni üzeneteket kapnak. Így dolgozik a sátán. Az ő, lágy nyugtató szavai mégis egy merev, hideg, de meggyőző szavak litániáját fogja eredményezni. Ezek (a szavak) nem a Legmagasságosabb Istentől származnak.

Amint azt már korábban mondtam neked, Én egyszerű módon beszélek a világhoz. Semmi értelmét sem látom a színes nyelvezetnek, egy hideg, felsőbbrendű hang formájában. Én nem azzal próbálkozom, hogy félelmet keltsek a szívetekben. Egyszerűen az igazságra akarlak vezetni benneteket és annak fontosságára, hogy szeressétek felebarátaitokat.

Milyen nehéz nektek gyermekek ebben az összezavarodott időkben!

Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne legyetek a hazugságok sorozatainak áldozatai, melyeket a hamis próféták fognak terjeszteni. Amikor üzeneteik kitaláltnak tűnnek, vagy nehezen érthetőknek és szíveteket félelemmel töltik el, akkor ezek nem Tőlem származnak.

Gyermekeim, csakis Rám összpontosítsatok. Sok mondanivalóm van számotokra. Egy percre se engedjétek, hogy összezavarjanak benneteket, mert ez vissza fog tartani benneteket a lelkek megmentésétől, akiknek oly nagy szükségük van imáitokra.

 

Jézusotok