A Globális Csoport, mely a bankrendszereteket lerombolta, szét fog hullani

2011.11.04 19:00

Legkedvesebb leányom, az igaz élet Tőlem származik, ez az egyetlen élet, melyre az embernek mindig szüksége lesz, mostantól, az örökkévalóságig.

Gyermekek, tudnotok kell, hogy ez a szörnyű zűrzavar, melyet magatok körül láttok, nem fog sokáig tartani.

Isten, az Én Örök Atyám, nem fogja megengedni, hogy drága gyermekei, oly sokat szenvedjenek. Ti, gyermekeim, a Csaló munkálkodásának vagytok áldozatai. Ő, (a Csaló) aki a Globális Csoportot ellenőrzi, egyre gyengül. Az ő hatalma folyamatos megbuktatás alatt van Atyám hatalma által. Ez a csoport, mely szándékosan rombolta le bankrendszereiteket, hogy koldussá tegyen benneteket, szét fog hullani. Nektek nem kell aggódnotok, mert Atyám keze le fog sújtani gonosz útjaikra.

Imádkozzatok, minden becsapott lélekért, azokért, akik szolgai módon ragaszkodnak a gonoszsághoz, akiket ez a csoport a szívében hordoz, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt megtérjenek.

Gyermekek, sohasem szabad a reményt feladnotok. Isten, a Legmagasságosabb iránti szeretetek által fogtok családotok gyülekezetébe visszatérni. A Szentháromság a ti otthonotok, gyermekeim.  Mindazok közületek, akik megtérésük által elfogadják ezt a tényt, a földi Paradicsom dicsőséges korszakát fogják örökölni.  

Mindig bízzatok Bennem. Ajánljátok fel Nekem gondjaitokat, nehézségeiteket és félelmeiteket. Engedjétek, hogy megkönnyítsem fájdalmaitokat és szenvedéseiteket. Már nem fog sokáig tartani, ameddig a világ megszabadul a szülési fájdalmaktól, melyet ezekben az időkben szenved el.

A reményt sohase adjátok fel. Bízzatok Bennem. Imádkozzatok kegyelmeimért, hogy erősebbé tegyelek benneteket. Hajtsátok fejeteket a vállamra és engedjétek, hogy az Én Békém beburkolja a lelketeket. Csak akkor fogjátok valóban megérteni az örök életről tett Dicsőséges ígéretem igazságát.

 

Jézusotok, Az emberiség Megváltója

 

Isten, az Atya: Utolsó felhívás az ateisták számára

2011. november 5., 13:00

Leányom, most lesz megmutatva Kezem Irgalmassága az emberiségnek, mivel Fiam érkezése hamarosan bekövetkezik.

Mindazokhoz a megkínzott lelkekhez szólok, akik összezavarodtak: bízzatok Bennem, Istenben, az Atyában. Én, aki mindannyiatokat szeretettel és könyörületességgel teremtettelek, meg akarom menteni minden egyes drága gyermekemet.

Egyetlen egyet sem akarok közületek elveszíteni, beleértve azokat is, akik kigúnyolnak Engem. Készüljetek fel a legnagyobb ajándékra, mely nektek készült. Meg fogom akadályozni a sátánt abban, hogy megkaparintson benneteket, ha ti is megengeditek ezt Nekem. Nem tudlak benneteket kényszeríteni, hogy az Irgalmasság eme cselekedetét elfogadjátok. Elszomorít Engem az, hogy sokan fogják közületek Irgalmasságom kezét visszautasítani. Nem lesztek elég erősek. De amikor az igazságnak tanúi lesztek, amint az a Nagyfigyelmeztetés alatt fel lesz tárva előtettek, megpróbáljátok majd megragadni azt*, mint egy mentőkötelet. (*: Irgalmasságom kezét)

Erőt kell kérnetek Tőlem, meg kell Nekem engednetek, hogy az örök kárhozattól megmentselek benneteket. Ezzel az utolsó alkalommal főleg az ateistákat szólítom fel. Ne utasítsátok vissza az igazságot, amikor az bebizonyosodik majd előtettek. Ha ezt teszitek, akkor számomra örökre elvesztek.

 

Isten, az Atya