A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában és csak a vak nem fogja látni a változásokat

2012.11.19 09:00

Drága szeretett gyermekem, csak egyetlen út vezet az Örök Élethez, éspedig Rajtam keresztül. Azonban sok út van, amelyik Hozzám vezet.

Sokan, akik követik az Igazságot, könnyebbnek fogják találni azt, mint azok, akik ismerik az Igazságot, de Istennek nem fejezik ki hódolatukat.

Követőim, nektek meg kell értenetek, hogy közületek azok, akik ismerik az Igazságot, de hátradőlnek és engedik, hogy isten Szavát hazugságnak tartsák, felelősséggel tartoznak Velem szemben.

Sohase fogadjátok el a törvényeket, melyek a sátánt tisztelik. Tudni fogjátok szívetekben, milyen törvényekre gondolok, amikor felsorakoztatják előttetek. Azok undorítani fognak benneteket épp úgy, mint Engem is undorítanak.

Engedjétek, hogy tudomásotokra hozzam azt, hogy a csata Isten Szava ellen elkezdődött. Annak módja, ahogyan ez meg fog történni, tisztává válik előtettek.

Templomaimban sok változás lesz a Földön; a sok megpróbáltatás felszentelt szolgáim között, a sok összetűzés a nemzetek között és a konfliktus Izraelben, intenzitásában növekedni fog, valamennyi egy időben.

A felfordulás nyilvánvaló lesz a Föld minden sarkában és csak a vak nem fogja látni a változásokat körülöttetek. Mindegyikőtök érintett lesz valamilyen módon, de tudnotok kell a következőket:

Megígértem, hogy veletek leszek, vezetve benneteket minden percben, könnyűvé téve szenvedéseteket minden kőnél, amelyre ráléptek a béke, a szeretet és a harmónia keresésében.

Maradjatok Mellettem. Maradjatok közel Szent Szívemhez és engedjétek meg Nekem, hogy erősen tartsalak benneteket.

Menjetek keresztül a szenvedésnek és zűrzavarnak ezen dzsungelén, hittel a szívetekben és bizalommal Irántam, Jézusotok iránt, és túl fogjátok élni.

Sohase engedjétek, hogy bárki miatt meginogjon lelkiismeretetek vagy elkötelezettségetek az Isteni Igazsággal szemben, nem számít milyen meggyőzően is hangzik, amit mondanak. Nem számít mennyi – úgynevezett toleráns – törvényt fognak rátok kényszeríteni, hogy elfogadjátok azokat.

Tudni fogjátok szívetekben a különbséget az igazság és a valótlanság között.

Jézusotok