Február

Az ég hamarosan ketté fog hasadni, és a Szentlélek Tüze rátok fog ereszkedni

2015.02.04 20:06
Drága szeretett leányom, minden, Istentől származó jó dolog iránti gyűlölet, beleértve az Ő Szent Igéjét is, egyre intenzívebbé válik ebben az időben. Az ember szívében lévő szeretet, mely minden világra született gyermekben természetes módon van jelen, kihűlt az emberiség szívében. A...

Én vagyok a ti egyetlen vigaszotok egy olyan világban, mely Ellenem van

2015.02.07 21:37
Drága szeretett leányom, az Én harcom, hogy békét hozzak Isten minden gyermekének, és hogy minden embert az Új Ég és Új Föld dicsőségébe vigyek, egyre csak fokozódik. A végsőkig fogok harcolni, hogy megmentsem az emberiséget a gonoszságtól, amellyel ellenségem sújtja őket. Arra kérem...

A gonosz szelleme sokkal erősebb, mint az ember akarata

2015.02.08 20:31
Drága szeretett leányom, miközben a Szentlélek áthatol ezeken az üzeneteken, Igém – amint az az Én földi időmben is volt – villámcsapásként terjed szét. A sebesség, amellyel a Szentlélek szétárad, meghaladja a halandó ember felfogóképességét. És, amint a Vigasztaló Isten Erejével beborítja mindazok...

Üdvösség Anyja: Imádkozzatok Fiam földi Egyházának védelméért

2015.02.10 14:36
Drága gyermekeim, fontos, hogy mindnyájan imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáit és Legszentebb Rózsafüzéremet napi imáitok részeként. Választhattok bármelyik imát, nem feltétlenül szükséges mindegyiket elimádkoznotok, hanem azokat, amelyeket óhajtjátok. A Legszentebb Rózsafüzéremet minden nap...

Csak ennyit fedhetek fel a számotokra, még mielőtt szétválasztanám a juhokat a kosoktól

2015.02.11 15:16
Drága szeretett leányom, földi Időm során nagyon sokan az Arcomba köptek, átkoztak és megtagadtak Engem, és ugyan ezt teszik mind a mai napig. A nagy többség elutasított minden Ajándékot, amelyet Isten a látnokok és a próféták által adott az emberiségnek. Hamarosan nehéz lesz az embernek...

Az ima megfélemlíti a gonoszt

2015.02.12 18:00
Drága szeretett leányom, arra kérek minden Keresztényt világszerte, hogy növeljék az imádságra szánt időt, imádkozván erőért, hogy legyőzzék a bűnt, mely megfojtja a világot, szenvedést hoz, és mindenféle nehézséget von maga után. Az imával meg lehet semmisíteni a bűnt. Az ima a legerősebb fegyver...

Küldetésem, hogy megmentsem az emberiséget, már majdnem befejeződött

2015.02.13 18:00
Drága szeretett leányom, a Szentháromság Ereje által kijelentem, hogy Én az Igazságot adtam nektek. Betöltöttem a szíveteket és lelketeket azokkal az Ajándékokkal, amelyeket az Igazság Könyve által ígértem az emberiségnek. Most tehát vegyétek Ajándékomat, az Igazság Ajándékát, az összes többi...

Üdvösség Anyja: Bátorság, gyermekeim, minden Fiam Kezében van

2015.02.17 17:00
Drága gyermekeim, megkaptátok az Imákat, az Ajándékokat és a fegyvereket, hogy teljes gőzzel haladjatok előre, felkészülvén drága Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Az Ő Maradék Hadserege megalakult, és az továbbra is növekedni fog a világ minden részén, hogy meg lehessen menteni a...