November

A magánkinyilatkoztatás egyetlen célja a lelkek megmentése

2014.11.13 23:20
Drága szeretett leányom, Isten a magánkinyilatkoztatások által egy jobb megértést ad gyermekeinek mindarról, amit a Szentírás tartalmaz. Amikor Isten úgy dönt, hogy külön Ajándékokban részesíti gyermekeit, mint például a Szent Rózsafüzér, akkor ez az Ő előjoga. Ha nem lennének ilyen Ajándékok, mint...

A pogányok, akik elkerülik az Igazságot, be fognak lépni a Házamba

2014.11.15 10:22
Drága szeretett leányom, legyen ismert, hogy bárki, aki elutasítja a Jelenések Könyvét, megtagadja Isten Igéjét. A Jelenések Könyve az Igazságot tartalmazza, és ha valaki abból bármit is elvenne, tagadná a megjövendölt próféciákat, vagy ha ahhoz bármilyen módon valamit is adna, a vadonba lesz...

Üdvösség Anyja: Ha nem kéritek, akkor hogyan tudna Fiam segíteni nektek

2014.11.16 14:20
Drága gyermekeim, a szomorúság és a szorongattatás idején nektek mindig hívnotok kell engem, Édesanyátokat, hogy segítsek enyhíteni aggodalmaitokat, független attól, hogy milyen nehezek a körülmények. Ne feledjétek, hogy amikor én Fiam elé tárom különleges kéréseteket, legyen az a lelketek...

Isten soha nem írna elő más tant, mivel Ő az Igéjét adta a világnak

2014.11.16 20:10
Drága szeretett leányom, a Sátán a hazugság királya, a megtévesztés mestere, aki szabadon bejárván a Földet, minden pillanatban lelkeket fal fel. Erejét az a tény táplálja, hogy az emberek nagy többsége nem hisz az ő létezésében. Sokak szívét és lelkét hatalmába kerítette, és íme, ahogyan ő...

Üdvösség Anyja: Minél többet imádkoztok, annál erősebb lesz a kapcsolatotok Istennel

2014.11.17 19:20
Drága gyermekeim, az emberek nagytöbbsége számára az imádkozás nem könnyű dolog. A gyenge hitűek számára ez lehet egy nehéz feladat és sokan nem értik az imádkozás jelentőségét, vagy azt, hogy az miért fontos. Amikor szeretetteljes kapcsolatban vagytok egy másik személlyel, akkor fontos, hogy...

A keresztények hamarosan olyanok lesznek, mint a pogányok

2014.11.18 12:18
Drága szeretett leányom, az Én Hangom az egyetlen Hang, amit a Földnek mind a négy sarkában hallani fogtok, amint felkészítem az emberiséget a nagy ostromra. Lehet, hogy még sok más hangot is fogtok hallani a hamis látnokok és próféták szájából, de egyik sem fog úgy a szívetekbe hasítani, mint a...

Üdvösség Anyja: Engedjétek, hogy szeretetet és vigasztalást vigyek a lesújtottaknak

2014.11.19 14:47
Drága gyermekem, engedjétek, hogy szeretetet és vigasztalást vigyek a lesújtottaknak, különösen azoknak, akik szörnyű betegségekben szenvednek. Én nagy áldásokat hozok nektek szeretett Fiamtól, Aki arra vágyakozik, hogy elérje mindazokat közületek, akik ilyen módon szenvednek. Ő az által fog...

Üdvösség Anyja: Van egy üzenetem a Római Katolikus Papság (Klérus) számára

2014.11.21 16:15
Én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja – az Üdvösség Anyja. Ma van egy üzenetem a Római Katolikus Papság számára, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök hozzátok. Hívom Fiam minden felszentelt szolgáját, akik a nagy megpróbáltatások ezen idejében szolgálják Őt az...

Jezabel, a gonosz lélek, minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy beszivárogjon földi Egyházamba

2014.11.23 18:20
Drága szeretett leányom, Jezabel, a gonosz lélek, egy nagy támadást tervezett a lelkek megmentésére létrehozott Küldetésem ellen. Ez az áruló, és Isten prófétáinak az elpusztítója, aki megnyilvánul népem körében, úgy honosította meg magát a földön, mint Isten tanára, hogy elcsábítsa a lelkeket, és...

A Föld, amelyet gonosz útjaik megfertőztek, nyögni fog fájdalmában

2014.11.24 15:30
Drága szeretett leányom, ó mennyi vigasztalásra van szükségem ebben az időben, mivel oly sokan eltávolodtak Tőlem. Könnyeim patakokban folynak, mert a Sátán hadserege, amelyet a legaljasabb démon, Jezabel fertőzött meg, sokakat megkísértett azok közül, akik azt vallják, hogy Engem képviselnek. Ó...
<< 1 | 2 | 3 >>