November

Semmi sem jöhet a semmiből!

2014.11.01 13:35
Drága szeretett leányom, óvakodjatok azoktól, akik tagadják Atyám Istenségét. Ő, csak egyedül Ő teremtette a világot – minden Tőle származik. Semmi sem jöhet a semmiből. Minden, ami van, és ami még lesz, Örök Atyámtól származik. Az Ige nem sérülhet, és amikor ez mégis megtörténik, nem szabad...

Én egy olyan időpontban jövök, amikor a legkevésbé számítotok arra

2014.11.02 17:20
Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy ti mindnyájan, drága követőim, bízzatok mindabban, amit tanítottam nektek, és amit most mondok nektek, mert minden Tervem Örök Atyám Akarata szerint történik. Nem szabad félnetek a jövőtől, mert minden az Ő Szent Kezében van. Bízzatok és akkor békére...

Az eutanázia egy iszonyatos cselekmény az Én Szememben

2014.11.03 23:50
Drága szeretett leányom, az eutanázia halálos bűn, és az megbocsáthatatlan. Aki bármilyen okból kifolyólag segítséget nyújt, részt vesz, vagy döntést hoz egy férfi vagy egy nő életének a kioltásában, súlyos bűnt követ el Isten Szemében. A legnagyobb bűnök egyike kioltani egy életet, s aztán azt...

Mihelyt a zűrzavar belép Egyházamba, viszályt teremt. De tudnotok kell, hogy ennek nem Isten az okozója.

2014.11.04 16:33
Drága szeretett leányom, a Jelenések Könyve ki lett nyitva, s annak most minden része kinyilvánításra kerül a világ számára. A földön valamennyi egyház, mely tiszteli Istent, azzal küzd egyházán belül, hogy az Istenbe vetett hitét megőrizze. Már minden egyházat megtámadtak, és azok, akik annak...

Isten, az Atya: Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról

2014.11.05 13:30
Drága lányom, szeressetek Engem és tudjátok meg, hogy Én szeretem és gondját viselem minden gyermekemnek. Azonban azt is tudnotok kell, hogy Igazságszolgáltatásomtól tartanotok kell. Ne legyen egyetlen olyan ember sem köztetek, akinek nincs tudomása Igazságszolgáltatásomról, mert az úgy fog...

Azok, akik azt gondolják, hogy Isten nem fogja megbüntetni a gonoszokat, nem ismerik Őt

2014.11.06 17:40
Drága szeretett leányom, eljött az idő Örök Atyám számára, hogy megtisztítsa a Föld színét a szennytől, mely sötétséget vet az emberek lelkére. Ő meg fogja büntetni a gonoszokat, és a Karjaiba veszi azokat, akik megtartják Isten Igéjét. Angyalai, mint nagy vihar fognak előre özönleni, és hatalmas...

Üdvösség Anyja: Az Igazság Könyvét tartalmazza a Nyilvános Kinyilatkoztatás

2014.11.08 17:05
Drága gyermekem, a mai nap egy különleges nap, mivel a Mennyország az én első üzenetemet ünnepli, mely neked, Isten hírnökének adatott. Azért jövök ma, hogy elhozzam nektek a hírt: hogy emberek milliói fognak megtérni e küldetésnek köszönhetően. Én a Messiást, mint az Úr kiválasztott alázatos...

Ennek a Küldetésnek köszönhetően, ötmilliárd lelket fogok megmenteni

2014.11.09 15:20
Drága szeretett leányom, mindaz, amit valaha is tenni szerettem volna az volt, hogy megmentsem Isten gyermekeinek a lelkét. Örök Atyám mindig arra vágyott, hogy úgy szeressék Őt gyermekei, ahogyan Ő szereti őket. Még akkor is, amikor elsőszülöttje elutasította Szeretetét, szeretett Atyám ennek...

Földi életetek az Irántam való szeretetetek próbatétele

2014.11.12 23:45
Drága szeretett leányom, ez csak természetes, hogy az emberek félnek az ismeretlentől, és ez az oka annak, hogy félnek a haláltól is. A halál a legfélelmetesebb dolgok egyike az emberek fejében, mivel sokan vakok az Örök Életről tett Ígéretemmel szemben. Ha tanúi lennének Dicsőséges Királyságomnak,...

Gonosz embernek és hamis prófétának tartottak Engem, és így megkorbácsoltak

2014.11.13 11:10
Drága szeretett leányom, ma feltárom előtted a végidők egyik legnagyobb titkát. Az utolsó nap felé vezető események sorozata, hasonlít a Keresztre feszítésemhez, mely minden szakaszában meg fog ismétlődni, egészen addig a napig, amikor újra eljövök, hogy megmentsem a világot. Amikor a Getszemáni...
1 | 2 | 3 >>