Május

Az Ígéretem, hogy újra eljövök, még ennek a nemzedéknek az életében fog beteljesedni

2014.05.01 23:30
Drága szeretett leányom, Az Ígéretem, hogy újra eljövök, még ennek a nemzedéknek az életében fog beteljesedni. Jelenleg a világon sok ember mit sem törődik az Úr Nagy Napjára vonatkozó próféciákkal, melyeket a Szent Biblia tartalmaz. Annak érdekében, hogy felkészülhessetek erre az időre, Atyám arra...

Üdvösség Anyja: Az apokalipszis Fiam földi Egyházának az Ő ellenségei által történő elfoglalását fogja jelenteni

2014.05.02 19:00
Gyermekem, amikor az emberek az apokalipszis szót hallják, akkor az rémülettel töltheti el a szívüket.  Ez azért van, mert csak kevesen vannak olyanok, akik jól informáltak annak jelentéséről. Ezek az idők meg voltak jövendölve, mint Atyám Tervének utolsó része: hogy egyesítse és megszabadítsa...

„Kérjetek, és adni fognak nektek” nem üres Ígéret, amit teszek (&148.)

2014.05.03 15:50
Drága szeretett leányom, amikor arra kérem az embereket, hogy bízzanak Bennem – ezt sok embernek nagyon nehéz megtennie. Nagyon sokan nehéznek találják azt, hogy bízzanak az emberiség iránti Szeretetemben, amikor a hitükre támaszkodva teljesen átadják magukat Nekem. Csak akkor érezhetitek magatokat...

Üdvösség Anyja: Isten soha nem engedné meg, hogy az Ő Igéjét megváltoztassák, vagy tévesen értelmezzék, hogy Az megfeleljen az embernek

2014.05.04 16:23
Drága gyermekeim, amikor Isten prófétákat küldött a világba ezek egyszerűen csak hírnökök voltak. Ők azért voltak küldve, hogy átadják az Igazságot – Isten Igéjét. Az évszázadok során Isten sok gyermeke helytelenül értelmezte a próféták szerepét. Egyesek elkezdték bálványozni a prófétákat,...

Az Igazság Könyve az ellentéte lesz az új, hamis könyvnek

2014.05.05 16:10
Drága szeretett leányom, mindazok, akik ezeken az Üzeneteken keresztül követik a Hangomat, továbbra is nagy áldásokban fognak részesülni s közben kitartásuk olyan módon lesz próbára téve, amilyet még soha nem tapasztaltak a Középkorban történt Keresztények szenvedése óta. Közülük egyenként...

Hány ember hajlamos arra, hogy az Igazság nevében higgyen a gonosz tettekben?

2014.05.06 20:02
Drága szeretett leányom, azért utasítják el oly sokan Szavamat, mert az Igazság olyan, mint egy tüske azok oldalában, akik feszélyezve érzik magukat, hogy nyilvánosan hirdessék Tanításaimat. Az az ember, aki azt hiszi, hogy a szabad véleménynyilvánítás fontosabb, mint az Isten Szavához való...

Manapság nagyon sokan vannak közületek olyanok, akiknek egyáltalán semmi fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent Engem Keresztényként szolgálni.

2014.05.06 23:00
Drága szeretett leányom, egy pillanatig se legyen kétsége senkinek afelől, hogy Isten valamikor is megengedné, hogy gyermekei eltávolodjanak Tőle, anélkül, hogy megmentésük érdekében meg ne tenne mindent, ami Hatalmában áll. A kezdetektől fogva nagyon sok Ajándék adatott nektek a próféták által....

Én az áldozati lelkeket arra használom fel, hogy a többi lelket is elhozzák Hozzám, akiket egyébként nem lehetne megmenteni

2014.05.07 23:43
Drága szeretett leányom, amikor hívom a lelkeket, hogy kövessenek Engem, akkor ez vegyes érzelmekkel tölti el őket, az ujjongástól egészen a szorongásig. Mert amikor Én felébresztem a lelkekben a Szentlélek Tüzét, akkor ez nagy Áldásokat hoz, de ezek mindig a szomorúság érzésének egyfajta...

Nem kell aggódni, mert Isten szeret mindnyájatokat

2014.05.08 23:30
Drága szeretett leányom, nézz körül és sok olyan embert fogsz látni, aki gondtalan életet él. Nevetést, örömet és nagy bajtársiasságot fogsz látni, és tudni fogod, hogy ez csak Istentől jöhet. Sok ember, aki már ismeri az Igazságot, nyílt és hálás szívvel át fog ölelni Engem, és akkor mi eggyé...

Isten, az Atya: Isteni Akaratomnak soha nem szabad ellenszegülni

2014.05.09 17:00
Drága leányom, a világot Én teremtettem, mert ez volt az Akaratom. Az Akaratom mindig is létezett, és mindig létezni is fog. Az Akaratom be fog teljesedni, akár akarja azt az emberiség, akár nem. A szabad akarattal, amit Kezem által adtam az embernek, visszaéltek, és ez azt eredményezte, hogy az...
1 | 2 | 3 >>