Julius

A hitetek úgy lesz próbára téve, mint soha ezelőtt

2014.07.01 20:20
Drága szeretett leányom, a szeretet, mely azon tanítványaimból árad ki, akik követnek Engem ebben az időben, mindent felölel. A köztetek lángoló fény az, ami fenntartja Szeretetemet, melyet mindenhol érezni lehet, ahol csak tisztelnek Engem. A Szentlélek továbbra is ki lesz árasztva földi...

Üdvösség Anyja: Hamarosan azt kijelenteni, hogy ti Jézus Krisztust követitek, jogellenessé fog válni

2014.07.02 16:40
Drága gyermekek, ha az emberiség tanúja lehetne Fiam Méltóságának, Aki a Mennyei Trónon ül az Örök Atya jobbján, akkor lehajtaná fejét a szégyentől és a bűntudattól. Az angyalok és a szentek imádják, tisztelik és elhalmozzák szeretettel a Mennyben szeretett Fiamat, Jézus Krisztust. A Földön nagyon...

Isten, az Atya: Én Vagyok az Igazság. Fogjátok meg a Kezemet és kövessetek Engem. Minden Élet Tőlem származik.

2014.07.03 16:40
Drága leányom, az ember a saját sorsának irányítója, mert neki Tőlem való Ajándékképpen megadatott a választás szabadsága. Néhányan a mennyei Királyságom felé vezető ösvényt választották, mely az Én Egyszülött Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül érhető el. Mások meggondolatlanul döntenek. Az emberi...

Az ember a szeretetre szeretettel válaszol, ugyanúgy, ahogy a gyűlölet gyűlöletet szül

2014.07.05 17:45
Drága szeretett leányom, engedjétek, hogy ma nagy Áldásokat hozzak a világnak, amiképpen a Szentlélek Ereje által a Szeretet Lelkét ajándékozom minden nemzetnek. A Szeretet ezen Ajándéka sokakat fog beborítani, beleértve azokat is, akik nem fogadnak el Engem és a világ az irgalmasság nagy...

Üdvösség Anyja: Szorosan együtt fogok működni szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal az Ő végső tevékenységében az emberiség megmentéséért

2014.07.06 14:25
Gyermekem, az én időm, mint az Üdvösség Anyja, amikor szorosan együtt fogok működni szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal az Ő végső tevékenységében az emberiség megmentéséért, határozottan elkezdődött. Én a mai naptól kezdve mindent meg fogok tenni, amit csak elvár Tőlem, hogy válaszoljak Neki,...

Üdvösség Anyja: Csak Isten Szeretetével a lelketekben terjeszthetitek Isten Igéjét (&159.)

2014.07.08 16:00
Édes gyermekeim, nem tudjátok, hogy Isten a mindnyájatok iránti Szeretete miatt engedte meg nekem, hogy a világban történt minden, Isten Anyjakénti jelenésem alkalmával Legszentebb Szavát hirdessem? Szeretett Fiam, Jézus Krisztus vágya volt az, hogy ismertté tegyem magam, annak érdekében, hogy az...

Az Én Igém egyszerű, könnyű megérteni, de nem olyan könnyű a szerint élni

2014.07.09 15:48
Drága szeretett leányom, Utasításom mindazok számára, akik tisztelnek Engem, hogy imádkozzanak kitartóan, azon zűrzavar miatt, mely hamarosan ki fog törni a világban. Sok esemény fog kibontakozni, ezek mindegyike a megosztottságokhoz kapcsolódik, melyeket a vallási gyűlölet és a kapzsiság okoz. De...

Tudni azt, amit tanítottam, önmagában nem elég, kivéve, ha úgy szeretitek egymást, ahogyan Én szeretlek benneteket

2014.07.13 16:27
Drága szeretett leányom, Isten gyermekeit a virágbimbókhoz lehet hasonlítani. A virágbimbók, a föld táperejének köszönhetően borulnak virágba és növekednek. De ha a föld nem termékeny, a bimbók nem tudnak érett virágokká fejlődni, amelyek gyönyörködtetik a szemlélőket. Amennyiben a talaj termékeny,...

A világ elhagyott Engem, amint az meg volt jövendölve és a legnagyobb árulást követték el a Testem ellen

2014.07.15 18:00
Drága szeretett leányom, a világ elhagyott Engem, amint az meg volt jövendölve és a legnagyobb árulást követték el a Testem ellen. Szavamat darabokra szaggatták és sokan azok közül, akik azt mondják, hogy jártasak Tanításaimban, mit sem fognak törődni azzal az üldöztetéssel, amely Egyházamat érni...

Az emberi értelem nem képes mindazt megérteni, ami Tőlem származik

2014.07.17 17:17
Drága szeretett leányom, a legnagyobb fájdalom, amelyet azoknak kell elviselniük, akik szeretnek Engem, az a lélek sötétségének fájdalma. Minél jobban egyesültök Velem és Bennem, annál jobban fogok bennetek szenvedni. Mert amikor Én a lelketekben lakozom, akkor ennek köszönhetően még több...
1 | 2 >>