Augusztus

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak, a Hozzám hűségesnek maradók

2014.08.02 10:16
Drága szeretett leányom, az Én követésemet, ezen az utolsó utazáson, hogy Atyám Szövetségét beteljesítsem, egy hegyre felkapaszkodó hegymászócsoporthoz lehet hasonlítani. Tudnotok kell, hogy ez egy magas hegy, egy kemény terep, mely tele van akadályokkal, ami problémát jelenthet még a...

Sok ember Kereszténynek vallja magát, de nem szeret Engem

2014.08.05 14:16
Drága szeretett leányom, most, hogy elterjedt az Igazság arról, aminek be kell következnie, a Hozzám való megtérés követi azt mindenhol, ahol az emberiségnek adott Imáimat imádkozzák. Maradékom nőni és sokszorozódni fog, akárcsak ellenségeim. Ahova Hadseregem megy, e Munka ellenségei is...

Üdvösség Anyja: Fiam senkit sem küldött, hogy elvonjon benneteket ezektől az Üzenetektől

2014.08.06 13:00
Drága gyermekeim, figyeljetek azokra, akik Fiam, Jézus Krisztus Nevében üldöznek benneteket, mivel ők nagyon gondosan a szentség álarca mögé rejtőzködjenek. A gonosz soha nem fogja magát annak mutatni, aki ő valójában, mivelhogy túl ravasz. Ehelyett a szeretet látszatával fog közeledni hozzátok az...

Szavam – amint azt mondani fogják – oly sok megbotránkoztatást okoz, hogy politikailag helytelennek fogják azt tartani

2014.08.07 23:40
Drága szeretett leányom, ha nem lennék Türelmes, Büntetésem most azokat az igazságtalanokat sújtaná, akik Földi Egyházamat ostorozzák. A Kereszténység elleni gyűlölet háromféle módon sújt benneteket. Az első a világméretű hitehagyás, amelyet bosszúállóim okoztak, akik abba a megtévesztésbe vezetik...

Üdvösség Anyja: A humanizmus a Kereszténység helyettesítőjévé fog válni, ahol egyetlen Istenre vonatkozó utalást sem fognak tenni.

2014.08.08 21:15
Gyermekem, a Keresztényeket az egész világon továbbra is üldözni, gúnyolni és csúfolni fogják, továbbá annak is légy tudatában, hogy ők egymás között is meg fognak oszlani. Mindenki az övéivel fog tartani, és mindenki a saját vágyait és értelmezéseit fogja előnyben részesíteni azt illetően, hogy...

Ne háborogjon a szívetek, ne vitatkozzatok Rólam, ne próbáljatok Nálamnál okosabbak lenni, mert az semmiféle célt sem szolgálna (&163.)

2014.08.09 17:43
Drága szeretett leányom, amint tombolnak a viharok, és amint kitör a béke, tudnod kell, hogy egyre közeledik Beavatkozásom ideje, hogy lesújtsak. Az ember amerre csak tekint, mindenütt zűrzavart fog látni, és egyesek azt fogják mondani, hogy az idő hamarosan elérkezik. Midőn a világ különböző...

Kérjetek, és adni fognak nektek. Ha hallgattok és szűkszavúak vagytok, nem tudok válaszolni nektek

2014.08.10 18:00
Drága szeretett leányom, megfordult a lap és ennek kapcsán sok változás fog bekövetkezni, amint az meg volt jövendölve. Ne féljetek, mert Én több alkalommal a Szavamat adtam nektek, hogy minden az Én Nagy Irgalmasságommal fog végződni, mely az összes lelket Szeretetem Fényébe és Együttérzésembe...

A Kereszténységet gyűlölni fogják, mert a személyes szabadság gátolójának fogják tekinteni

2014.08.11 19:36
Drága szeretett leányom, a világot elárasztotta a spiritualitás egy új formája, amely egy felsőbbrendű lénybe vetett hitet foglal magába – amelyet Krisztusnak hívnak – de ez nem Én, Jézus Krisztus vagyok, akire hivatkoznak. A Sátán, Lucifer alakjában, mint a Világosság Királya, nem gonosz lényként...

Üdvösség Anyja: A La Salette-i és a Fatimai próféciák beteljesedésének ideje nagyon közel van

2014.08.13 14:39
Drága gyermekeim, A La Salette-i és a Fatimai  próféciák beteljesedésének ideje nagyon közel van. Nem szabad félnetek ezektől az időktől, hanem inkább öleljétek át ezeket, mert tudnotok kell, hogy Atyám Szövetsége úgy fog végre beteljesedni, ahogy annak lennie kell. Az antikrisztus végül...

Legyetek mindig óvatosak azon megosztottságotokkal szemben, amelyeknek tanúi vagytok a világban

2014.08.13 16:03
Drága szeretett leányom, a Sátán dühe még sosem volt ennyire erős, mivelhogy ő Isten gyermekeinek mindenféle szenvedést okoz a világ minden sarkában. Minél nagyobb a szakadás, annál erősebb az ő jelenléte és befolyása. Önmagában azonban ő tehetetlen, és csak egyedül befolyásának köszönhető az, hogy...
1 | 2 | 3 >>