Április

A Getszemáni Kertben ezekért a szegény lelkekért sírtam Vérkönnyeket

2014.04.01 21:00
Drága szeretett leányom, néha ennek a Küldetésnek a sebessége és növekedése nyomasztó lehet. Fontos, hogy minden országban meghallják Szavamat, és minden nemzetben alakuljanak Keresztes Imahadjárat-csoportok, különösen azokban az országokban, ahol nem tisztelnek Engem. Soha ne engedjétek, hogy...

Üdvösség Anyja: A megtérés, amelyet Atyám Ígért, ebben a hónapban fog elkezdődni (&144.)

2014.04.02 16:27
Gyermekem, a megtérés, amelyet Atyám Ígért, ebben a hónapban fog elkezdődni, és a Szentlélek ereje által el fog terjedni az egész világon. A lelkek kegyelemben fognak részesülni, és Fiam nagy Irgalommal lesz még a legkeményebb lelkek iránt is. Sokan azok közül lesznek az elsők, akik nem hisznek...

Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre (&145.)

2014.04.03 17:11
Drága szeretet leányom, a szeretet Isten egyik legerősebb Ajándéka. Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre. A szeretet felülmúl minden gonoszságot, megosztottságot és gyűlöletet, mert az, az Istentől van, Aki Mindenható, és éppen ezért a gonosz ereje nem tudja azt...

Katolikusok millióit fogják súlyos tévedésbe vezetni, Templomaim pedig el fogják veszíteni megszentelt voltukat

2014.04.04 23:20
Drága szeretett leányom, Isten nem azért tárja fel a próféciákat az ember számára, hogy szenzációt keltsen. Ezek a próféciák azért adatnak, hogy felkészítsék az embereket a Királyságomban való jövőjükre, és hogy idejében figyelmeztetni lehessen őket a lelküket érintő potenciális veszélyekre. Az...

A végső Tervem, hogy Egyházamat Menedékembe gyűjtsem, hamarosan napvilágra kerül

2014.04.05 18:15
Drága szeretett leányom, bátorságot és kitartást szeretnék adni mindnyájatoknak, akiknek megadatott a megkülönböztetés Ajándéka, hogy felismerjétek a Hangomat, miközben Én ezen Üzeneteken keresztül a világhoz szólok. Miközben ti, Maradék Hadseregem, földi Egyházammal egységben előre meneteltek,...

Azok, akik megpróbálják életben tartani Szavamat Egyházamban, kizárással lesznek elhallgattatva

2014.04.07 19:15
Drága szeretett leányom, a magok már el lettek vetve, és a tervnek minden része, hogy felkészítse a világot az antikrisztus fogadására, befejeződött. Minden változás, amelyet a politika világában és földi Egyházamban fogtok látni, összekapcsolódik – mint minden gesztus a nemzetek között –, és mint...

Ezeket az árulókat jelképes gesztusaikról fogjátok felismerni, amelyek sértik Istenségemet

2014.04.08 20:20
Drága szeretett leányom, nem azok az Én ellenségeim, akik nem hisznek Bennem. Nem, ők azok, akik nagyon jól tudják, hogy Én Ki Vagyok, de akik mégis utálnak Engem. Közülük nem mindegyik érti, hogy miért utál Engem, azonban két táborra lehet osztani őket. Az első csoport nem szereti az Igazságot. Ők...

Üdvösség Anyja: Fiamat, Jézus Krisztust, egy másik Júdás fogja elárulni, aki nagy hatalommal rendelkezik.

2014.04.09 15:30
Drága gyermekem, amikor Iskarióti Júdás elárulta Fiamat, Jézus Krisztust, annak messzemenő következményei voltak. Mivel ő egyike volt Fiam legközelebbi szövetségeseinek, és tagja volt az Ő értékes apostolainak, árulása nagyon fájdalmas volt Fiam számára. Mivel Júdás, az áruló, Fiam köréhez...

A leginkább megbecsült Püspököm az igazságszolgáltatás szörnyű tévedésének tárgyát fogja képezni

2014.04.10 17:22
Drága szeretett leányom, majd megszakad a Szívem felszentelt szolgáim helyzete és a nehéz megpróbáltatások miatt, amellyel szembe kell nézniük ellenségeim miatt. A leginkább megbecsült Püspököm az igazságszolgáltatás szörnyű tévedésének tárgyát fogja képezni. Aztán, miután őt már leördögözték, sok...

Üdvösség Anyja: Jézus mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve, mert az lehetetlen lett volna Számára (&146.)

2014.04.11 15:22
Drága gyermekem, hét bukott angyal fogja támadni ezt a Küldetést, és megpróbálják majd rászedni Isten gyermekeit, hogy ne maradjanak hűek az Ő Maradék Hadseregéhez. Ők a Világosság angyalaiként fognak megjelenni azoknak, akiket megtévesztenek, holott ők egyáltalán nem azok. A Sátán hatalma nagyon...
1 | 2 | 3 >>