Szeptember

Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban

2013.09.30 15:45
Drága szeretett leányom, arra kell kérnem minden felszentelt szolgámat, hogy legyenek éberek, amikor arra szólítják fel őket, hogy lelkigyakorlatokon vegyenek részt, amelyeket meggyőzésük érdekében vezetnek be, hogy beleegyezzenek egy új hűségeskü letételébe, amely – ha beleegyeznek –...

Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, és éveken át tartó elhagyatottságot kell majd elviselnie

2013.09.28 15:23
Drága szeretett leányom, mindig emlékeztesd azokat, akik hisznek bennem, de fogalmuk sincs Második Eljövetelem közeledtéről, hogy legyenek éberek azokra a jelekre, amelyek a Nagy Napot megelőzik, s amelyek meg vannak jövendölve Atyám Könyvében. Az első jel a nagy hitehagyás. Ez akkor van, amikor...

Isten, az Atya: Még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni

2013.09.26 17:55
Legdrágább leányom, Igazságosságom Keze lesújtott a világra, és meg fogom büntetni azokat, akik gyermekeim testében és lelkében kárt tesznek. Haragomtól félnetek kell, mint ahogy Irgalmamat is el kell fogadnotok. Be fogok avatkozni nemzeteitekbe, hogy megállítsam a háborúk terjedését, és még ha...

Üdvösség Anyja: Fiam Egyházának keresztre feszítése során csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék

2013.09.25 12:15
Gyermekem, Fiam Egyházának keresztre feszítése valóban elkezdődött és minden jel elkezdett láthatóvá válni. Mint ahogyan Fiamat Keresztre szegezték és csak egy Apostol maradt vele mindvégig, éppen úgy lesz most is, csak kevés földi apostola meri majd láttatni magát, amikor Krisztus földi Misztikus...

Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak Engem

2013.09.24 22:44
Drága szeretett leányom, minden élő léleknek erős késztetése van arra, hogy az életében megtalálja Istent. Azok, akik Isten Szeretetét a legtisztább formájú szeretetnek vélik, megkapják ezt az Ajándékot alázatuk és azon tény elfogadása által, hogy minden Dicsőség Istent illeti. Másrészt a pogányok...

Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától értetődőnek tartanak Engem

2013.09.24 18:00
Drága szeretett leányom, mennyire magányosnak érzem Magam, mivel sokan – beleértve azokat is, akik hűségesek Szent Szavamhoz –, oly kevés időt töltenek Társaságomban. Mennyire vágyódom figyelmükre, akár egy pillanatra is a nap folyamán. Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától...

A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.

2013.09.24 11:18
Drága szeretett leányom, a világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Minden megjövendölt prófécia ezeket a hatalmakat fogja érinteni, valamennyi bonyodalom a vallások és a politikai rendszerek körül fog bekövetkezni. Szíria és Egyiptom, az...

Üdvösség Anyja a papokhoz: Hogy hűségesek maradhassatok Fiam Földi Egyházához, készen kell állnotok nyája táplálására

2013.09.23 13:30
Gyermekem, sok Égi jel lesz megismertetve Fiam Egyházának fedele alatt, amikor a Szentmise Liturgiájában megtörténnek az utolsó változtatások. Mindazok, akik nyitva tartják a szemüket és hegyezik a fülüket, tanúi lesznek Fiam Haragjának, ami nem kerülheti el a figyelmüket. Fiam megígérte, hogy...

Sokan a valótlanságok elfogadásával fognak elárulni Engem

2013.09.21 13:45
Drága szeretett leányom, Erőm most ki fog áradni a hívők szívébe a Szentlélek Ereje által, mivel ők egyfajta nyugalmat fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, amelyet már kezdenek az Egyházban megtapasztalni. Én ezen megpróbáltatások ideje alatt, szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által, nagy...

Négy hatalmas birodalom fog kiemelkedni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani

2013.09.21 00:22
Drága szeretett leányom, amint a hamis próféta hatalma egyre csak növekszik, sok minden fog történni a világban, és aki kifogásolni merné őt, figyelmen kívül fogják hagyni, még azokat is, akik Egyházam legmagasabb beosztásaiban vannak. A politikai nézeteltérések eredményeképpen a Föld négy részre...
1 | 2 | 3 | 4 >>