November

Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám

2013.11.01 23:17
Drága szeretett leányom, a gonoszság szelleme egyre csak terjed, és ez befolyással van mindazokra, akik gonoszul ellenzik ezeket az Üzeneteket. Ez még további gonoszsághoz, hazugsághoz és rafináltan kidolgozott tervekhez fog vezetni azzal a szándékkal, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Figyelmen...

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja okozni a Kereszténynek

2013.11.02 20:30
Drága szeretett leányom, arra kell sürgetnem Isten minden gyermekét, hogy csatlakozzanak egymáshoz egységet alkotván, és imádkozzanak földi Egyházmért. Szívem hevesen dobog ebben az időben, mert nagy gyűlölet mutatkozik a gyakorló Keresztényekkel szemben. A Keresztények üldözése minden országban...

Atyám Haragja olyan mértékben fog növekedni, minél több hálátlan gyermeke szegül ellen az Ö Mindenható Szövetségének.

2013.11.04 16:00
Drága szeretett leányom, Isten gyermekeinek meg kell érteniük a nagy csata óriási voltát, mely szeretett Atyám és a gonosz között zajlik. Oly kevesen tudnák közületek valaha is megérteni ennek a nagy csatának intenzitását, amely már megkezdődött. Az angyalok a Mennyben elkezdték a végső csatát,...

Isten Fénye le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat

2013.11.05 11:00
Drága szeretett leányom, Isten már megkezdte a végső előkészületeket annak biztosítására, hogy üdvösséget hozzon minden gyermekének. Közületek nagyon sokan nem veszik észre, hogy pontosan mit is jelent a Második Eljövetel, ezért nem készültök fel arra. Sokan azt hiszik, hogy ez még hosszú ideig nem...

Minden felfordulás, melyeknek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz a Jelenések Könyvében szeretett Jánosomnak adott próféciák Igazságára

2013.11.07 18:35
Drága szeretett leányom, az új kezdet ideje közel van. Amint a Nagy Megpróbáltatás továbbra is érezteti hatását, sok eseményre fog még sor kerülni. Az ellenség Egyházamban minden szégyenérzet nélkül megpróbálja elmondani, hogy az új szekuláris egy-világegyházat, mely szívesen lát minden bűnöst és...

Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés, mely azt állítja, hogy Isten Szavát mondja, hamis, akkor azzal szemben nem fognak gyűlöletet mutatni

2013.11.08 00:09
Drága gyermekeim, Isten dédelgetett kicsinyei, nem szabad megengednetek soha, hogy a nézeteltérések egymás iránti gyűlöletté fajuljanak. A gonosz szörnyű szenvedést hoz létre köztetek, terjesztvén gonosz fertőzését, különösen Isten kiválasztott látnokai és prófétái ellen. Amikor Isten jelen van egy...

Hamarosan sokan elkezdik használni tudományos ismereteiket, hogy kiértékeljék a Legszentebb Evangéliumokat

2013.11.09 11:48
Drága szeretett leányom, hamarosan sokan elkezdik használni tudományos ismereteiket, hogy kiértékeljék a Legszentebb Evangéliumokat. Ahelyett, hogy Szavam Igazságát nyilatkoznák, mely Isten Bölcsességéből származik, elkezdik azt elferdíteni egy korszerűbb képet adván neki. Szavaimat, melyeket a...

Isten, az Atya: Nem lesz olyan tudományos kiértékelés, melynek értelme lenne, amikor a két nap majd látható lesz

2013.11.10 15:00
Drága leányom, az a Vágyam, hogy minél hamarabb összegyűjtsem minden gyermekemet, hogy tanúi legyenek Ígéretemnek. Az Én Nagy Ajándékom a szörnyű lelki üldöztetés kellős közepén fog megérkezni, amikor mindent tagadni fognak, ami Én Vagyok. Új isteneket fognak a világnak bemutatni, melyek közül...

Üdvösség Anyja: Az üdvösség csak az Istennel való megbékélés eredményeképpen lehet a tietek

2013.11.10 15:20
Drága gyermekem, az Én szerepem, mint az Üdvösség Anyja, hogy emlékeztesselek benneteket mindarra, amiket az évszázadok során mondtam nektek. Szeressétek egymást, mint ahogy a Fiam szeret benneteket. Legyetek mindenki iránt könyörületesek, de különösképpen azok iránt, akik üldöznek tieteket....

Atyám büntetései most már elkezdődtek, és a világ tanúja lesz még sok más ökológiai megrázkódtatásnak

2013.11.12 15:52
Drága szeretett leányom, tévedés lenne azt hinni, hogy Isten ne osztaná ki Igazságosságát a világnak ebben az időben. Atyám büntetései most már elkezdődtek, és a világ tanúja lesz még sok más ökológiai megrázkódtatásnak, mivel a Föld megtisztulása elkezdődött.   Az előkészületek folyamatban...
1 | 2 | 3 >>