Március

Egyházam a Földön támadás alatt van, és ez azt jelenti, hogy Testem újra Keresztre lesz feszítve, ahogy az meg volt jövendölve

2013.03.03 11:45
Drága szeretett leányom, ne félj a támadásoktól, amelyek ellened irányulnak, mert Én minden pillanatban veled vagyok, hogy erősebbé tegyelek. Elszomorít Engem, hogy azt kell mondanom, hogy te sok szóbeli bántalmazást fogsz elszenvedni Üdvösségem Tervének ezen időzítése miatt. Mert ez az az idő,...

A jelek mindnyájatok számára fognak adatni, és csodákra kerül majd sor

2013.03.05 15:30
Drága szeretett leányom, egy embernek sem szabad elmulasztania a változások felismerését, amelyek világszerte felszínre törnek, mert mindaz, ami a Jelenések Könyvében meg volt jövendölve, be fog következni. Ezek közül az események közül sok eltérő lesz azon titkok emberi értelmezésétől, amelyek...

Sokan közületek a félelem miatt fogják elutasítani ezt a Mennyei Hívást

2013.03.06 09:45
Drága szeretett leányom, felszólítom mindazokat a világban, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, hogy hallgassanak meg Engem: Közületek nagyon sokan nehéznek fogják találni, hogy elfogadják a szenvedést, amellyel majd szembesülniük kell az Én Nevemért.   Mostanáig szenvedésetek arra a...

Az ima meg fogja és meg tudja menteni az emberiséget

2013.03.07 11:05
Drága szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim a Földön megértsék, hogy az ima hogyan fogja és tudja megmenteni az emberiséget. Az ima erejét, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozását, mely tehetetlenné teszi a fenevadat, nem lehet alábecsülni. Hogy még több lelket mentsetek meg, az Isteni...

Ő azért lett küldve, hogy lerombolja Egyházamat és apró darabokra tépje

2013.03.08 14:05
Drága szeretett leányom, a Sátán dühös földi Egyházamra, és fertőzése továbbra is terjed falai között. A ravasz csaló, aki türelmesen várakozott a színfalak mögött, hamarosan bejelenti uralkodását az Én szegény, gyanútlan szolgáim fölött. A fájdalmat, amit ő Nekem fog okozni, nagyon nehéz lesz...

Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot

2013.03.09 21:45
Drága szeretett leányom, Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot. Amint tanúi lesznek az utálatnak, ezen Üzeneteim Igazságát is valóban meg fogják érteni.   Gyűjtsétek össze embereiteket, egyesüljetek az imában, mert...

Üdvösség Anyja: A Keresztes Imahadjárat csoportjai milliárdok lelkét fogják megmenteni

2013.03.10 18:00
Drága gyermekem, ebben az időben még jobban egyedül és elszigetelten fogod érezni magad, miközben Isten Szava hangosan kiált, hogy figyelmeztesse az embereket lelkük felkészítésének szükségességére. Gyermekek, itt az ideje megkérnetek szeretett Fiamat, hogy tartsa fenn bátorságotokat azon sötét...

Isten, az Atya: Harc dúl most Hierarchiám és a fenevad uradalma között

2013.03.12 14:38
Drága leányom, a Mennyország sír bánatában azon szörnyű nap miatt, amely már oly régen meg volt jövendölve. Az emberiségnek minden idők legnagyobb megtévesztésével kell szembenéznie, amelyet a fenevad valaha is elkövetett. Fiam könnyei – kinek Kereszthalála a szabadságot adta Gyermekeimnek – lelki...

A trónját ellopták. A hatalmát nem.

2013.03.13 21:20
Drága szeretett leányom, másodjára is halálra ítéltek Engem. A Rómában hozott sértő döntés, melynek ma tanúi voltatok, kettévág Engem. Amikor a hóhéraim előtt álltam, eretnekséggel vádoltak Engem és azzal, hogy az Igazat mertem mondani, Apostolaim elfutottak és sehol sem lehetett őket...

Ez a gonosz gesztus a Nagyhét folyamán azok számára lesz látható, akik nyitva tartják a szemüket

2013.03.14 18:00
Drága szeretett leányom, mekkora szenvedést kell jelenleg megtapasztalniuk a Szívemhez közel álló szeretett Felszentelt szolgáimnak, akik ismerik az Igazságot, és akik látni kényszerülnek az utálatot Egyházamban a Földön. Egy különleges sértésre kerül majd sor, melyet a Nevemen fognak ejteni arra...
1 | 2 | 3 >>