Június

Isten nem várja el, hogy megvonjátok időtöket a napi dolgoktól, illetve családotoktól és a barátaitoktól

2013.06.14 23:50
Drága szeretett leányom, amikor egy ember a legyőzhetetlenségében kezd hinni, akkor el van veszve. Oly sok ember – olyanok, akik nem fogadják el, hogy a földi élet a Királyságomhoz vezető lelki útjuknak csak egy kis része – sok, drága időt pazarol el. Arra az időre utalok, melyet Isten adott...

A Római Birodalmon belül fog a nagy förtelem felemelkedni Ellenem

2013.06.15 16:48
Drága szeretett leányom, éppúgy, ahogyan Én egyedül tettem meg a lassú és fájdalmas utat a Kálvária hegyére, ugyanígy fogja Maradék Hadseregem is azt megtenni. Amikor ezen a gyötrelmes dombon kapaszkodtam fel, több száz Római katonával voltam körülvéve, akik megakadályozták az út mentén levőket...

Isten jelen van minden egyes e világban megszületett emberben, függetlenül hitétől vagy szüleik hitétől

2013.06.15 23:44
Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, aki a lelketeken keresztül munkálkodik. Még akkor is, ha figyelmen kívül hagytok Engem, Én itt Vagyok. Én a lelketeken keresztül munkálkodom, mert azt Nekem adtátok és így ti mindig szenvedni fogtok Érettem és Velem. Ma leányom, azokhoz fordulok, akik azt...

Szeretet vagyok. Isten vagyok. A kettő egy és ugyanaz.

2013.06.19 03:00
Drága szeretett leányom, azon Kívánságom, hogy Hadseregem magja megalakuljon a Földön, ebben az időben teljesedik be. Kicsiny makkokból fognak szétszóródni és mindenhol növekedni és terjedni fognak. Leányom, az alapok lerakása fontos rész. Akárcsak egy csecsemő, aki az anyaméhben formálódik, időt...

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja jövendölni a jövőt, de ez sohasem lehetséges

2013.06.21 11:50
Drága szeretett leányom, amint a pogányság továbbra is vírusként terjed szerte a világon, az ember kezdi magát felmagasztalni, mintha Isten lenne. Sok szekta, melyek nem akarják elfogadni az Egy Igaz Isten Létezését, inkább a fenevadat tisztelik templomaikban. Ezek a szegény lelkek, kik önmagukat...

Isten, az Atya: Tudnotok kell, hogy az a legnagyobb istenkáromlás, amikor a Fiamat bűnösnek vélik

2013.06.23 18:18
Drága leányom, hogyan reagálnának a szülők, ha tudnák, hogy gyermeküknek a halállal kell szembesülnie? Nem harcolnának kézzel – lábbal, hogy minden bajtól megmentsék őket? Ez a pontos oka annak, amiért most beavatkozom a világba utasítván Fiamat, hogy mondja el az Igazságot annak érdekében, hogy...

Az Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok el fognak pusztítani benneteket.

2013.06.23 18:37
Drága szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény, szeretett szolgáimért, akik most elkezdték a zűrzavart felismerni, mely Egyházamban mutatkozik. Nekik a következőket mondom: maradjatok Egyházam fedele alatt és tegyétek, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Maradjatok...

Isten Anyja: Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő olyan volt mindenben, mint ti, kivéve a bűnt

2013.06.24 14:18
Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Isten Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Gyermekeim, nem tudjátok, hogy Fiam mindnyájatokat vezeti ebben az időben, mindazokat, akik nyitott szívvel jönnek Színe elé? Annak érdekében, hogy az Úristennek tanúságot tegyetek az Ő...

Nagyon kevesen találnak vigaszt Bennem. Én türelmesen várok, mégsem fognak Hozzám jönni

2013.06.25 20:45
Drága szeretett leányom, ma a Könnyeim folynak, mivel a gonosz hitványsága, mely az ember szívében nyilvánul meg, egyre növekszik. Annyira megkeményedtek, hogy kőszívűkben nem marad hely Számomra, Jézus Krisztus számára, hogy bennük vigasztalásra találjak. A Szívem hevesen ver most a szomorúságtól...

Üdvösség Anyja: Hozzátok Hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket

2013.06.26 16:50
Drága gyermekeim, mint Édesanyátok, hívlak benneteket, hogy hozzátok hozzám gyermekeiteket, hogy mint Isten minden gyermekének igaz Édesanyja, Fiamnak szentelhessem őket. Amikor Általam, az Üdvösség Anyja által, gyermekeiteket Fiamnak szentelitek, akkor Én bemutatom őket Fiamnak, hogy nagy...
<< 1 | 2 | 3 >>