Június

Én jelen vagyok a Legszentebb Eukarisztiában az Átlényegülés cselekedete révén.

2013.06.02 10:15
Drága szeretett leányom, emlékeztetnem kell Isten minden gyermekét azon Ígéretem Igazságára, miszerint a Szent Eukarisztia Ajándéka adatott az emberiségnek. Emlékeztetnem kell benneteket a Legszentebb Eukarisztia Erejére és arra a tényre, hogy Én, a ti szeretett Jézusotok vagyok az, Aki valóságosan...

A ti pogány gyakorlataitok a Pokolba vezetnek benneteket

2013.06.03 21:50
Drága szeretett leányom, a megkorbácsolás, amit ebben az időben elviselek, nemcsak az Elárulásom miatt van, amely Egyházamon belül most folyamatban van, hanem a hamis pogány bálványokkal is kapcsolatos, amelyekkel a mai világban helyettesítenek Engem. A pogányság nagyon gyorsan növekszik és új...

Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogyan akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem

2013.06.04 11:30
Drága szeretett leányom, sokan fognak lelkesen felkapaszkodni az Igazság e nehéz Ösvényén, mint ahogy az a Kálvária Hegyének útján volt. Ez egy kihívást jelentő utazás, mely sok akadállyal van tele. A legtöbb ember fájdalmasnak fogja találni a felkapaszkodást, mivel sok felismerésben lesz részetek,...

A többi Felszentelt Szolgám pedig alá fog írni egy, az új világvallás iránti hűségfogadalmat

2013.06.05 17:45
Drága szeretett leányom, egyre több felszentelt szolgám válaszol végre Hívásomra, bár, ha ezt teszik, ez egy nagyon magányos út lesz számukra. Engedelmességgel tartoznak feletteseiknek, mert Én hatalmat adtam földi Egyházamnak, hogy Isten minden gyermeke fölött gyakorolja azt. Nekik, felszentelt...

A hazugságok nagyon gyakran jó dolognak öltöztetettként jönnek

2013.06.06 16:00
Drága szeretett leányom, mennyire szeretném, hogy a szeretet megsokszorozódjék a világban, mert az ember akkor valóban szeretné felebarátját, ahogyan azt Atyám parancsolta, és akkor nem lennének háborúk. A háborúk az Egy Igaz Istenbe vetett hit hiányának az eredményei. Ezeket a félelem, a gyűlölet...

Csodákat fogok tenni a világ minden táján, hogy bebizonyítsam a kételkedőknek, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, aki elküldtem prófétámat, hogy Második Eljövetelemre felkészítsen benneteket

2013.06.07 23:45
Drága szeretett leányom, mindazoknak, akik ismerik az Igazságot és elfogadják a próféciákat, melyeket Atyám Könyve tartalmaz, el kell fogadniuk, hogy Ő a legnagyobb Irgalmasságot adta a világnak. Most, hogy Második Eljövetelem ideje egyre közeledik, arra kell szentelniük az idejüket azoknak, akik...

Gyermekeim rögeszméi a világi javak után és a jómód bálványozása elválasztja őket Istentől

2013.06.08 23:00
Drága szeretett leányom, miközben az emberiség egyre mélyebbre süllyed a bűnbe, továbbra is az anyagi dolgokra törekszik, melyekről azt hiszi, hogy kielégítik a belsőleg érzett kíméletlen fájdalmat, mert amikor ennyire eltávolodnak Tőlem, semmi sem hozhat vigaszt számukra. Még egy pillanatra sem...

Amikor a harsonák hangjára az Új Jeruzsálem leereszkedik a világra, fény tölti be az eget és minden elcsendesedik

2013.06.09 23:15
Szeretett leányom, a fájdalom, amit fizikailag elszenvedsz ebben az időben, a lelkek megmentése miatt van, akik annyira eltávolodtak Tőlem, hogy ha te, mint áldozati lélek nem ajánlanád fel Nekem őket, akkor örökre elvesznének. Emlékezz mindig arra, hogy mennyire fáj Nekem és hogy megszakad a...

Nem szabad félnetek, mert amit Ígérek, a tiétek és a ti örökségetek

2013.06.10 23:00
Drága szeretett leányom, meg kell mondani a világnak, hogy Visszatérésem Ideje közel van. Az Én Időm már elkezdődött, mivelhogy arra törekszem, hogy még a Nagy Nap előtt Magam felé fordítsam az emberiséget. Én most mindnyájatokat felkészítelek, bár sokan fogják süketnek tenni magukat. Én ezt...

Soha se tegyétek ezt, mert ez az egyetlen bűn, amelyik álszenteskedése által undorít Engem

2013.06.12 23:50
Drága szeretett leányom, miközben minden Erőmmel megpróbálom a hívők lelkét lángra gyújtani – mindenekelőtt a világnak adott ezen Üzeneteim által-, ismét azokat kell figyelmeztetnem, akik gonoszul beszélnek Szent Szavamról. Mialatt Én a langyos hitű lelkeket keresem fel, miért kell elutasítaniuk az...
1 | 2 | 3 >>