Július

Üdvösség Anyja: Aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, olyan aljasok voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek

2013.07.01 16:45
Gyermekem, ha a Fiamért szenvedsz, akkor rendben van, hogy sírsz a fájdalomtól, mert te végül is csak ember vagy. Amikor tanúja voltam Fiam megkorbácsolásának és az Ő borzalmas Keresztre feszítésének, magamon kívül voltam a bánattól. És amint láttam, amit szánalomra méltó Teste elvisel, melyet...

Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílott meg, hogy lehetővé tegye Fiam számára, hogy méltósággal jöjjön a világba

2013.07.03 12:57
Drága gyermekem, amikor ezen Üzenetek miatt a vadonba vagy dobva és el vagy szigetelve, akkor fontos tudnod annak okát, hogy miért (van ez így). Mert ha tudod, akkor megkönnyíti számodra, hogy elfogadd az ilyen kegyetlenséget. Amikor eljött szülésem ideje, egy ajtó sem nyílott meg, hogy lehetővé...

Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, és egyik a másik után fog bekövetkezni

2013.07.03 13:30
Drága szeretett leányom, mennyire hiányoltam (a Velem töltött) idődet és mennyire örvendek, hogy a lelki sötétség, ami napok óta beborított téged, most felemelkedett. Ki kell tartanod a Legszentebb Rózsafüzér imádkozásában annak érdekében, hogy védelmezd magad és minden rendben lesz. A Föld...

Miközben a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is polgári zavargásokat fog okozni

2013.07.03 23:15
Drága szeretett leányom, a háborúk és a zavargások – amint az meg volt jövendölve – futótűzként terjednek az egész Földön. A világnak csak nagyon kevés részére nem lesz hatása a háborúknak és a rémhíreknek. Miközben a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is...

Isten, az Atya: Tudom, hogy az abortusz terve világszerte irányítva van

2013.07.04 18:40
Drága leányom, elérkezett az Én Időm, hogy erőszakkal beavatkozzak a világba, a Velem szembeni nagy bűn időszakában. Türelmem próbára van téve és Haragom fellobbant, amint a legnagyobb sértéseknek vagyok szemtanúja, melyeket Ellenem követnek el. Mint minden élőlény Megteremtője, Én vagyok az élet...

Az Egy Világrend a legnagyobb paródia a Valóságos Szentháromság egy Istennel szemben

2013.07.05 04:10
Drága szeretett leányom, van egy vallás, ami a legnagyobb fájdalmat okozza Nekem és ez az a hamis vallás, mely a fenevadat bálványozza. Az Egy Világrend a legnagyobb paródia a Valóságos Szentháromság egy Istennel szemben, és oly sok imára van szükségük azoknak, akik a Sátán házához tartoznak. Őket...

Ő az Isten Igazságát arra fogja használni, hogy a megfelelő pillanatig mögé bújjon

2013.07.07 17:35
Drága szeretett jegyesem, mit számít az, ha rád ordítanak, vagy az Én Nevemben elátkoznak téged? Mit számít az, ha megbilincselik és megverik azokat, akik az Én Legszentebb Szavamat hirdetik, és akik rendíthetetlen egységben maradnak Velem? Nem tudod, hogy az Én Hatalmam Mindenható és hogy Engem...

A Tízparancsolatot, melyet Atyám Mózes próféta által adott a világnak, az ember átírja

2013.07.08 17:00
Drága szeretett leányom, bármikor azt érzed, hogy kevés remény van a bűnösök számára, kérlek, ne feledd, hogy Nagy Irgalmasságom szakadatlan. Nincs egyetlen lélek sem a világon, akit ne szeretnék megölelni, vagy ne vinném el neki a Megváltás Ajándékát. Szeretlek mindnyájatokat. Megbocsátok...

Üdvösség Anyja: Az Emberek oly könnyen elfogadják az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy azok jók

2013.07.10 15:26
Gyermekem, imáid válaszra kerülnek, és különleges szándékodért Fiam be fog avatkozni. Imádkoznod kell a világban mindazokért, akik félre vannak vezetve abban a hitben, hogy ami gonosz, az jó. A megtévesztés e hálója olyan mértékben borította be az emberiséget, hogy sokan nem tudnak különbséget...

Isten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket

2013.07.10 15:41
Legdrágább leányom, háborúk fognak kitörni egész Közel- Keleten, és hamarosan az Én szeretett Izraelem egy szörnyű borzalmat fog elszenvedni. A világnak ezen a részén nagyon nagy arányban fognak életek elveszni, mivel a gonosz szelleme felfalja gyermekeim életét és sok esetben a lelküket...
1 | 2 | 3 | 4 >>