Január

Isten Templomát a felismerhetetlenségig meg fogják szentségteleníteni

2013.01.01 19:20
2013. január 1. kedd, 19:20 Drága szeretett leányom, az új Hajnal elérkezett, és a változások megkezdődtek a Második Eljövetelemre való felkészülésben. A háborúk Közel-Keleten fokozódni fognak, és sokan meghalnak majd a gonosz csoport keze által. Azonban ők – a gonosz csoport – Atyám Keze által meg...

Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán fognak állni, és elutasítják Fiamat

2013.01.02 18:29
Gyermekem, sok minden bontakozik most ki a világban, és sok eseményre szükség van, hogy Isten gyermekei megtisztuljanak. Fontos, hogy mindenki szíve megnyíljon az Igazságra, Isten Szavára. Ha nem nyitják meg a szívüket, akkor nem lesznek képesek elfogadni Fiamnak az emberiség számára tett Ígérete...

Szeressétek mindazokat, akik üldöznek titeket az Én Nevemben. És aztán imádkozzatok értük.

2013.01.02 20:00
Drága szeretett leányom, tájékoztatnod kell minden Követőmet arról, hogy imáik segíteni fognak sok megjövendölt dolog enyhítésében. Az ima olyan erőteljes, hogy ha elegendő imát imádkoznak a Keresztes Imahadjárat imáiból, melyeket Én adtam a világnak, akkor a nehéz megpróbáltatásokból sokat le...

Szűz Mária: Azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben

2013.01.03 21:00
Gyermekem, azért van az, hogy annyi ember olyan fájdalomban és sötétségben van, mert nem hisznek Istenben. A hit, melynek az volt a célja, hogy a kiválasztottak becsepegtessék azt minden lélekbe, meggyengült. Oly sok lélek fordult el Istentől, és most az életüket üresnek és értelmetlennek találják....

Hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy valóban Létezem-e, vagy sem

2013.01.03 21:10
Drága szeretett leányom, hívom mindazokat, akik bizonytalanok abban, hogy vajon Létezem-e, vagy sem. Tisztában vagyok azzal, hogy számotokra milyen nehéz egy olyan világban hinni, ami különbözik attól, mint amilyenben most éltek. Tudom, hogy nehéznek találjátok elfogadni Isteni Jelenlétemet. Mégis...

Szűz Mária: Az elkövetkezendő idő minden Keresztény számára kihívás lesz

2013.01.04 12:30
Drága gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy a keresztény Egyházak felébredjenek ezen Üzenetek Igazságára. Az ő nagy számuk erejének köszönhetően lesz továbbra is fenntartva Fiam Tanítása Ő, az Én drága Fiam, minden Követője hűségére vágyik. Nektek imádkoznotok kell azért, hogy azok, akik az Ő...

Kérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 92. imáját az Állhatatosság Kegyelméért

2013.01.06 17:50
Drága szeretett leányom, a Szentlélek által van az, hogy most az egész világon idegenek válaszolnak erre a Mennyei hívásra Ez csak a Szentlélek Erejének köszönhető, hiszen sok ezer lélek gyűlt össze szívük szeretetével, hogy kövessék Keresztes Imahadjáratom Csoportjait. Ti azonnal tudni fogjátok,...

Egyedül csak Isten Hatalma által létezhettek. Egyedül csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.

2013.01.07 22:15
Drága szeretett leányom, talán csodálkozol azon, hogy amikor veled kommunikálok, az a legtermészetesebb dolognak látszik a világon. Néha azt kérdezed, hogy miért nem érzed megilletődve magad az Én Jelenlétemben. Ezt azért engedem meg, mert lehetetlennek találnád, hogy szembesülj Jelenlétemmel,...

Ne hallgassatok a felnagyított állításokra, melyeket a végidőkről hallhattok

2013.01.08 21:00
2013. január 8. kedd, 21:00 Drága szeretett leányom, miközben a világot Második Eljövetelemre szeretném felkészíteni, azt kell kérnem, hogy valamennyi követőm teljesen bízzék Bennem. Szeretlek benneteket. Én mindig válaszolni fogok imáitokra, hogy mérséklődjenek azok a gonosz cselekedetek, melyeket...

Amikor eltávolítjátok az Igazságot, vagy meghamisítjátok azt, akkor az már nem Igazság többé. Mindaz, ami marad, egy üres váz.

2013.01.09 10:45
Drága szeretett leányom, mennyire megszokott vagyok minden egyes nap az emberek nyelvén keresztül, és mégis milyen távol vagyok tőlük. Sokan ösztönösen, fennhangon szólítják a Nevemet kifejezéseikben, anélkül, hogy valóban felismernék, hogy hogyan is használják azt. Nemcsak, hogy nem becsülnek...
1 | 2 | 3 | 4 >>