Február

Isten, az Atya: El fogok törölni minden olyan nemzetet, amely az Arcomba köpött

2013.02.01 13:16
Drága leányom, mennyire megszakad a Szívem ebben az időben, mivel az ember, bűnei gonoszságán keresztül, a Türelmemet végső próbára tette. Sebem és fájdalmam összevegyül Haragommal, mivel nem engedhetem meg, hogy folytatódjék az a fertőzés, amely ily mértékben érte az emberiséget. Igazságosságom...

A jelek, melyeket küldeni fogok, azonnal felismerhetőek lesznek

2013.02.02 13:30
Drága szeretett leányom, szeretlek és veled vagyok e Szent Munka minden másodpercében. Jelen vagyok, és vezetlek minden feladatban, amelyre elkötelezted magad, biztosítván így, hogy Szavam eljusson Isten minden egyes gyermekéhez. Sohase engedd, hogy a beavatkozások, vagy a kudarcok gátoljanak...

Nincs már sok idő addig, amíg az emberiség megtisztulásának végső szakasza elkezdődik

2013.02.03 22:50
Drága szeretett leányom, a mai nap egy különleges nap, amikor az emberiség iránt érzett Szeretetem olyanná duzzad, mint egy nagy óceán, utolsó kísérletként, hogy Kegyelmeim kiáradjanak minden lélekre. Különböző módokon küzdöm be magam minden egyes férfi, nő és gyermek szívébe, hogy tudomásuk legyen...

Az embernek arra kell mindig törekednie, hogy Hozzám hasonlóvá váljék

2013.02.04 22:45
Drága szeretett leányom, amint a katasztrófák világszerte egyre csak növekednek, az embernek egész egyszerűen arra kell törekednie, hogy Hozzám hasonlóvá váljék. Fontos, hogy a mindennapi életetekben úgy bánjatok másokkal, ahogyan azt Én nektek a Földön töltött időmben tanítottam. Először mindig...

Isten Anyja: Sokan lesznek magányosak azon igyekezetükben, hogy imacsoportokat hozzanak létre

2013.02.05 19:45
Gyermekeim, nektek keresnetek kell azt, hogy egymást megvigasztaljátok, amikor a Föld minden sarkában összegyűltök, hogy Fiam Maradék Hadseregét megalkossátok. Sokan lesznek magányosak azon igyekezetükben, hogy imacsoportokat hozzanak létre, és időnként úgy fogják érezni, hogy minden igyekezetük...

Isten Anyja: Nektek imádkoznotok kell minden magas pozícióban lévő emberért, akiknek hatalmuk van nemzetetek fölött

2013.02.06 14:55
Gyermekem, nektek most minden imát a lelkek megmentéséért kell felajánlanotok, azokért az elveszett lelkekért, akik nem fogják Isten Létezését elismerni. Szétszóródva a világban, ezek a szegény lelkek olyan időket élnek, amelyben hazugságokkal kínozzák őket. Ezeket a hazugságokat a csaló ültette a...

Isten az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat az Igazság Ösvényén

2013.02.07 23:30
Drága leányom, fontos az, hogy Gyermekeim annyira szeretik azokat a jó dolgokat, melyeket rendelkezésükre bocsátok a Földön? Fontos az, hogy a gyönyörű világot, melyet Teremtettem annyira szeretik és csodálják Gyermekeim? Fontos az, hogy Gyermekeim egymást szeretik és örömet találnak...

Én a ti Tanítótok vagyok, és Általam meg fogjátok érteni végső Isteni Tervem Misztériumait

2013.02.08 23:45
Drága szeretett leányom, ha az emberek megértenék azt a nagy Ajándékot, amelyet az emberiség számára adok, mely által életre keltem a halottakat és a szenteket, akik csatlakozni fognak mindazokhoz, akiknek az örök élet Ajándéka adatott Királyságomban, akkor valóban megértenék ennek a rendkívüli...

Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én vagyok a szerző.

2013.02.09 15:50
Drága szeretett leányom, amilyen gyorsan terjednek Üzeneteim ebben az időben, úgy te is kegyetlen támadásnak vagy áldozata a Sátán és az ő démonainak serege által. Ők mindenhol körbetáncolnak téged, hogy eltereljék a figyelmedet, bántsanak és kínozzanak téged – mindezt egyetlen céllal: hogy...

Szavam Ausztráliában és Új – Zélandon is el fog terjedni

2013.02.10 02:18
Szeretett Tanítványaim, a megkönnyebbülés megszámlálhatatlan könnycseppjeit csaljátok Szent Szemeimbe. Gyönyörű nemzeteitek, melyek bőséges természeti kincsekkel vannak tele, lélekben üresek. Ausztrália és Új – Zéland nemzetei egyrészt bővelkednek – Atyám Ajándéka miatt, melyet örökségül hagyott...
1 | 2 | 3 >>