December

Én most készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és emiatt sokan utálni fognak Engem

2013.04.09 16:15
Drága szeretett leányom, semmi sem sért jobban Engem, mint az, amikor azok, akik ismerik az Atyám Könyve által a világnak adott Tanításaimat, de mégis úgy értelmezik Isten Szavát, hogy az megfeleljen vágyaiknak. Azok, akik megpróbálnak mások fölött zsarnokoskodni, és akik Szent Szavamat eszközként...

Üdvösség Anyja: arra kérlek benneteket, hogy most kezdjétek el az Üdvösség Kilencedét (&130.)

2013.12.01 16:12
Gyermekem, Én vagyok a napba öltözött asszony és a nap, Isten Fényét jelképezi a világban. Nap nélkül nincs Világosság. Világosság nélkül nincs Élet. Isten nélkül csak a halál van. Az Én szerepem, mint az Üdvösség Anyja – miként segítek Fiamnak ebben a végső Küldetésében, végső Tervében, hogy...

Én nem fogok soha többé újra testben járni

2013.12.03 19:45
Drága szeretett leányom, mindazok, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, és azt állítják, hogy előkészítik az utat az Úr számára, hallatni fogják magukat a világ minden részén, – sok hang, sok próféta, sok hazug – mindenki Isten Felhatalmazása nélkül. Legyetek éberek, különösen akkor,...

Jaj nektek csalók, mert ti nem Tőlem vagytok!

2013.12.04 10:30
Drága szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, amely az Ajkamat elhagyja, Annak Ajkáról származik, Aki küldött Engem. Minden figyelmeztetés, amely ezen Üzenetek által adatik a világnak, Tőle származik, Aki Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy még a Második Eljövetelem...

Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, és nem pedig azért, hogy az e világi bajoktól szabadítson meg benneteket

2013.12.05 14:00
Gyermekem, a világ a La Salette -i próféciáknak lesz szemtanúja, mivel most Isten ellenségei – mint a bárányok, báránybőrbe öltözve – büszkén fel fognak állni Fiam Földi Egyházában, és elkezdik hirdetni azokat az eretnekségeket, amelyekre figyelmeztettem a világot. Ez az idő elérkezett. Amint az...

Én mindenekelőtt a Nagy Irgalmasság Istene vagyok

2013.12.07 14:25
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy mindnyájan, akik szerettek Engem, tudjátok: Én most hívlak benneteket, hogy mint kisgyermekek jöjjetek Hozzám, és térdeljetek Elém. Nyissátok meg a szíveteket, és helyezzétek Belém teljesen bizalmatokat. Aztán kérjetek Engem, hogy a mindnyájatok iránt...

Én most készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és emiatt sokan utálni fognak Engem

2013.12.09 16:15
Drága szeretett leányom, semmi sem sért jobban Engem, mint az, amikor azok, akik ismerik az Atyám Könyve által a világnak adott Tanításaimat, de mégis úgy értelmezik Isten Szavát, hogy az megfeleljen vágyaiknak. Azok, akik megpróbálnak mások fölött zsarnokoskodni, és akik Szent Szavamat eszközként...

Ő, az antikrisztus, több nyelven fog beszélni, de egyetlen latin szó sem fogja elhagyni az ajkát

2013.12.09 19:46
Drága szeretett leányom, az Én Időm közel van. Minél jobban közeledik a Nagy Nap, annál több jelről lehet majd tanúskodni a világban. Az ember, akit úgy fognak bemutatni a világnak, mint a „béke emberét”, arra készül, hogy minden elképzelhető módon utánozzon Engem. Ő kívülről tudja a Szentírást, és...

Ti nem adhatjátok át az Igazságot, amikor az egótok a népszerűségre törekszik

2013.12.10 23:00
Drága szeretett leányom, mennyire fáj, hogy oly sok embert látok, akik elfogadják a hamis alázatot, ami a humanizmus mögött rejlik, és amelyet annyira előnybe részesítenek Egyházamban. Szerepem, mint az emberi faj Üdvözítője és Megváltója mostanra már feledésbe merült. A hamis alázatnak Egyházamban...

Üdvösség Anyja: Ők a tiszteletbeli doktorátus címet fogják megkapni a hamis próféta frissen megújított egyházában

2013.12.11 22:05
Gyermekem, a világot sok olyan cselekmény fogja megtéveszteni, amelyek nagy jótékonysági munkálatoknak fognak minősülni. A másokért végzett szeretetszolgálatról azt fogják bejelenteni, hogy ez a legnagyobb és a legkívánatosabb tulajdonság Isten Szemében. Amikor azok, akik a kormányokat, az...
1 | 2 | 3 >>