Április

Isten Anyja: Ez alkalommal Ő nem emberi testben fog eljönni

2013.03.24 14:15
Szeretett gyermekeim, Fiam, az emberiség iránti nagy Szeretetéből fakadóan, most Második Eljövetelére készít fel benneteket. Mivel Ő szeret benneteket, most prófétái által szól hozzátok annak biztosítására, hogy senki se legyen kizárva Irgalmából. Mint ahogyan Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy...

Isten, az Atya: Én, a ti szeretett Atyátok, kitűztem végre a Nagyfigyelmeztetés napját. Egyedül csak Én ismerem ezt az időpontot.

2013.04.01 17:22
Drága leányom, az emberiség érdekében hozott áldozatok, melyeket Én, a ti szeretett Atyátok meghoztam, a végéhez közelednek. A gyermekeim iránt érzett tiszta szeretetemnek köszönhetően, minden kísérletet megtettem annak érdekében, hogy megmentsem őket a bűn gonoszságától. Ezekben az időkben, minden...

Több mint hét milliárdot szeretnék végül haza vinni Isten gyermekeiből, Örök Paradicsomukba

2013.04.02 15:30
Drága szeretett leányom, a nyomás, amelyet Követőimre gyakorolnak, hogy elutasítsák ezeket a Szent Üzeneteket, növekedni fog. Sok félrevezetett Követőm fogja elutasítani Üzeneteim elfogadását. Egyértelmű, hogy jó szándékukban a végsőkig el fognak menni, hogy elfordítsák Tőlem az embereket azon...

Az utolsó napon ismét el fogok jönni. De azt megelőzően nem fogok a Földön járni.

2013.04.03 18:00
Drága szeretett leányom, Hangom Ereje mindössze két év alatt oly sok nemzetet ért el ezeken az Üzeneteken keresztül, hogy most lelkek milliói fognak segíteni testvéreik lelkének megmentésében. Isten Szava, mely e Mennyei Híváson keresztül lobban lángra, terjedni fog fiaitok, lányaitok és...

Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak a lelkek népirtásának e formájától megmenekülni

2013.04.04 19:45
Drága szeretett leányom, neked nem kell azokra hallgatnod, akik megkérdőjelezik, kifogásolják és gúnyosan lemosolyogják Üzeneteimet. Nincs szükség Legszentebb Szavam megvédésére. Az Én Szavam végleges és egyetlen embernek sincs joga azt megkérdőjelezni. Ti vagy elfogadtok Engem, vagy nem. Amíg a...

Egyikőtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges

2013.04.05 12:50
Drága szeretett leányom, a Nekem tett engedelmességi fogadalmad értelmében, neked sohasem szabad megvédened Üzeneteimet. Ahhoz sincs jogod, hogy az Én Nevemben kifogásolj vagy kritizálj más látnokokat, vagy önjelölt prófétákat, legyenek azok bár igazak, vagy hamisak. Azoknak, akik azt állítják,...

Isten Anyja: Te azért vagy küldve, hogy előkészítsd az utat az Ő Második Eljövetelére

2013.04.06 16:30
Gyermekem, függetlenül attól, hogy milyen magányos vagy, és mennyire nehéz ez a Küldetés számodra, neked azt továbbra is folytatnod kell, és engedelmeskedned kell Fiamnak. Tiszteletben kell tartanod minden hozzád intézett kérést. Válaszolnod kell minden tőled elvárt feladatra, még akkor is, ha ez...

Az üstökös megjelenésének időpontja, amelyről már beszéltem, közel van, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap van

2013.04.06 17:00
 Drága szeretett leányom, a csillagok hamarosan meg fognak változni és az üstökös megjelenésének időpontja, amelyről már beszéltem, közel van, amikor az emberek azt fogják hinni, hogy két Nap létezik. Az emberiség hamarosan látni fog egy csodálatos látványt, és mennydörgésnek hangja lesz...

Azt fogják mondani, hogy ez az új templom egy olyan egyház, mely mindenkit egyesít, mert Isten minden gyermekét szereti

2013.04.07 18:40
Drága szeretett leányom, Isten minden egyes Egyháza a Földön, amelyek tisztelnek Engem, az Emberfiát, és azok, akik kifejezik Mennyei Atyám iránti hűségüket, hamarosan meg fognak oszlani. Egyes Egyházakon belül sokan fellázadnak majd, és nagy megosztottságok kerülnek felszínre, s mivel egyre jobban...

Oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket

2013.04.09 23:00
Drága szeretett leányom, oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket, de ahhoz nekik sem tudásuk sem pedig képesítésük nincsen, hogy ezt megtegyék. Az ő útjuk az, hogy szolgálják Istent. Ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen módon megfertőződjenek, mert...
1 | 2 | 3 >>