Október

Isten Szeretete olyan, ha egyszer azt megérezte az ember, többé nem tud nélküle élni

2012.10.01 11:30
Drága szeretett leányom, el kell fogadnotok azt, hogy mikor Követőim hisznek ezekben az Üzenetekben, az időről időre lelki gyötrelmet okoz nekik. Sokan örülni fognak, amikor Szent Szavamat olvassák és csodaként fogják azt elfogadni. Mások szintén el fogják fogadni Üzeneteimet, de kettészakadnak...

Szűz Mária: Sokan Fiam Egyházának vezetői közül semmit sem mondanak. Ők már nem védik meg nyilvánosan Fiam Szent Nevét

2012.10.02 03:30
Gyermekem, szeretett Fiam nevének megsértésére folytatott kampányok megnövekedtek. Azzal meg sem elégednek, hogy megtagadják Őt, hanem sokan még az Ő istenképét is be akarják mocskolni azok elméjében, akik hisznek benne. Fiam Testének megfeszítése, Egyházának megfeszítése, egyre fokozódik. Sokan...

A Kereszténység megtámadásának egy fő oka van.

2012.10.03 01:30
Én vagyok a te misztikus jegyesed, az Emberfia, aki Szeplőtelen Szűz Máriától született. Drága szeretett leányom, a Getszemáni Kert minden rémtette, melynek tanúja voltam, miközben a gonosz gúnyolódott Velem, most bontakozik ki a világban a Szemem előtt. Az emberek mindenhol elveszítették hitüket....

Isten az Atya: Igazságosságom Keze várakozik, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, melyek összeesküvést terveznek, hogy ártsanak Gyermekeimnek

2012.10.04 02:55
Drága leányom, szeretném, ha tudnád, hogy bár a világnak el kell viselnie a nagy megtisztulást, mely nem lesz kellemes, mégis nagy az Én Irgalmasságom. Én az Irgalmasság óceánja vagyok, és nagy változásokat fogok megvalósítani annak biztosítására, hogy minden gyermekem megmeneküljön a...

Isten Világossága jelen van mindnyájatokban

2012.10.06 11:05
Drága szeretett leányom, ahhoz, hogy igazán szeressetek Engem, az Én Szememen keresztül kell látnotok másokat. Ha egy másik személyre néztek, óvatosan nézzetek rá, és próbáljátok meglátni Jelenlétemet, mert Én minden lélekben jelen vagyok, még a megfeketedettekben is. Én ott vagyok. Nézzetek és...

Szűz Mária: Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem

2012.10.07 11:00
Gyermekem, kérlek, imádkozz elveszett gyermekeimért, kiknek száma naponta növekszik. Ők nem hisznek, nem is tudnak hinni Fiamban és más útra térnek. Vérkönnyeket sírok értük és nehéz a szívem. Mennyire elveszettek és mennyire üresnek érzik magukat. Imádkozom, hogy Isten, Irgalmasságában, hamarosan...

Második Eljövetelem kihirdetése hirtelen lesz

2012.10.08 19:00
Drága szeretett leányom, sürgetem minden követőmet, hogy legyenek erősek ebben az időben. Szent Szavam, az emberiségnek adott Ajándékom, melyet ezen üzenetek által adok, sok kritika tárgya lesz. Nektek erősnek kell maradnotok, amikor Szavamat széttépik és lekicsinylik. Ez nagyon nehéz lesz...

Ez az új világvallás a fenevadnak fejezi majd ki hódolatát

2012.10.09 09:31
Drága szeretett leányom, sok lélek éber ebben az időben, mivel tanúi a Katolikus Egyházban történő gyors változásoknak, melyek most kezdenek megnyilvánulni. A jelek elkezdik mindazt megmutatni, amit általad megjövendöltem. A Szentmisék elmaradása nyilvánvaló. A Szent Eukarisztiához már nem lehet...

Pogányságot fognak kényszeríteni Isten minden Egyházára

2012.10.10 09:50
Drága szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy fel kell ébrednie szendergéséből. Ha nem teszi, nem fogja látni a gonosz terv kibontakozását, melyet egykor megjövendöltem. A globális uralomról beszélek, melyet úgy vezényelnek, hogy elpusztítsa a Kereszténységet. Szent Szolgáimra szándékosan...

Sokan közületek megtagadtok majd Engem a gonosz törvények elfogadásával

2012.10.11 10:03
Drága szeretett leányom, a nehézségek megkétszereződtek, melyekkel tanítványaim szembesülnek ebben az időben. Először is tanúi a hazugságoknak, melyeket a világ kormányai felvonultatnak előttük, rájuk kényszerítenek. Ezek a hazugságok, új törvényjavaslatok, új ötletek és előírások formájában csak...
1 | 2 | 3 | 4 >>