November

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azt.

2012.11.01 18:00
Drága szeretett leányom, most fel kell állnotok, és a szeretetben egyesülve kell összegyűlnötök, hogy felkészüljetek az előtettek álló nehéz időkre. Ti, erős hadseregem, áldottak vagytok és védelemben részesültök Atyám Pecsétje, az Élő Isten Pecsétje által. Mindenekelőtt, szórjanak rátok bármit is,...

Szűz Mária: Térjetek meg és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket Nagy Irgalmassága felé

2012.11.02 14:00
Gyermekem, az a sötétség, mely a világra ereszkedik, számos módon lesz látható. A bevezetett törvények, melyek megosztják családjaitokat, a gonosz befolyásáról tanúskodnak, melyet kormányotokra gyakorol. Azok a törvények, melyeket az abortusz jóváhagyására vezetnek be, kettészakítja Atyám Szívét....

Hamarosan nem lesz bűn többé. A bűn ostora a múlté lesz

2012.11.03 19:00
Drága szeretett leányom, amikor a lelkek távol kerülnek Tőlem, és amikor engednek a bűnnek, nem szabad félniük Tőlem. Amint vétkeztetek, szeretett követőim, azonnal forduljatok Hozzám. Sohase szégyelljétek magatokat, és ne jöjjetek zavarba attól, hogy Hozzám fussatok, amikor vétkeztek. Ez az...

Az út örök Királyságom felé éles kövekkel és sziklákkal van tele

2012.11.04 17:45
Drága szeretett leányom, senki se gondolja, hogy erős maradhat hitében, anélkül, hogy ezért a jogért harcolnia kellene. Sok akadály van, melyek az Istenbe vetett hitet gátolják, és csak azok, akik az imában kitartanak, tarthatják égve szívükben az Isten iránti szeretetük lángját. Az út örök...

A Föld felnyög fájdalmában, miközben az Antikrisztus előkészíti fellépését

2012.11.05 18:50
Drága szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie a nagy változásokra, melyeket megengedtem, hogy előkészítse az emberiséget a Második Eljövetelre. Sok munkát végeztek szeretett követőim, hogy milliók lelkét megmentsék az imák által, amelyeket adtam nekik. Hűségetek Irántam, Jézusotok...

Isten az Atya: Ebben az időben az angyalok hierarchiája gyülekezik a Mennyben a Föld négy sarkánál

2012.11.06 22:45
Drága szeretett leányom, ebben az időben az angyalok hierarchiája gyülekezik a Mennyben a Föld négy sarkánál. Ők most felkészülnek a büntetések kitörésére, amelyek rászabadulnak majd az emberiségre. Mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük - viharok, háborúk, éhínség és diktatúrák fognak...

Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor készen áll az oly régóta várt Béke Korszakára

2012.11.07 09:28
Drága szeretett leányom, az egész világ érezni fogja a változásokat, mivel minden ország egy bizonyos nyugalmat és a várakozás érzését fogja megtapasztalni, mégis sokan nem értik meg, hogy ez miért történik. Az élet megváltozik azok számára, akik bíznak Bennem, és ti sok mindennek előre örülhettek...

Szükségem van a segítségetekre. Éppúgy, amint szükségem volt apostolaimra és tanítványaimra is, amikor a Földön jártam

2012.11.08 15:50
Drága szeretett leányom, felszentelt szolgáim és a klérus tagjai most az egész világon gyülekeznek, válaszként erre az égi felhívásra. Én, az ő szeretett Jézusuk, különleges kegyelmeimmel vagyok jelen a szívükben. Felismerik ezt az Isteni hívást, mert a Szentlélek beborította őket azzal az...

Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni

2012.11.09 21:00
Drága szeretett leányom, ez alatt a szinte két év alatt a lelkek milliói tértek meg és menekültek meg e Küldetésnek köszönhetően. Egyedül a te szenvedésed tíz millió lelket mentett meg, amint megígértem neked. Vagyis, miközben a világ bajai úgy tűnnek, hogy egyre nagyobbak, sok lélek került...

A globális védőoltás: egyik leggonoszabb formája a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók Hitler alatt történt halála óta

2012.11.10 23:45
Drága szeretett leányom, mennyire tud sokkolni az Igazság benneteket. Habár elfogadjátok Szent Szavamat, mégis csak akkor értitek meg a komolyságát ennek a Küldetésnek, mely az emberiség megmentésére adatott, amikor az Általam kinyilatkoztatott próféciák megvalósulnak. Egy globális oltóanyag...
1 | 2 | 3 >>