Március

Egyesüljetek, miközben együtt belépünk az Új Paradicsom kapuján

2012.03.01 19:55
Drága szeretett leányom, számos lélek menekül most meg, azon értékes követőim imáinak és szenvedéseinek köszönhetően, akiknek az Irántam való szeretete meghaladja a legtöbb ember ezen ismeretét. Ebben az intenzív időszakban kitartok követőim mellett, és rájuk támaszkodom, hogy segítsenek a lelkek...

Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag

2012.03.02 12:20
Leányom, a végső megtisztulás során az emberiség megpróbáltatásai egyre fokozódnak, amire – még szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt – szükség van. A Föld fel fog erre – az Általam megígért dicsőséges eseményre – készülni, amely a legnagyobb ajándék a Paradicsom megteremtése...

Szűz Mária: Ébredjetek fel, gyermekeim. Nektek az igazságot kell átölelnetek.

2012.03.03 02:33
Gyermekem, Fiam manapság elviselt szenvedése egyenlő azzal a szenvedéssel, mint amikor Ő a Földön járt. A fájdalom, amit Ő akkor elviselt, amely a legnagyobb gyötrelmet okozta Számára, nem keresztre feszítése volt, hanem a mód, ahogyan elutasították. Szava ma is elutasításra talál, mint annak...

A Katolikus Egyházat és Izrael Házát üldözni fogják

2012.03.04 03:33
Drága szeretett leányom, szinte eljött számodra az idő a pecsétek felnyitására, ami majd azt eredményezi, hogy felnyisd a hetedik pecsétet is.   Imáitoknak köszönhetően, sok forrongás elhárításra kerül. Ti, követőim, elfogadtátok Keresztemet, és egyesülni fogtok Édesanyám Szeplőtelen Szívével,...

Az Igazság Könyve most kerül kinyilvánításra számodra, a végidők hetedik hírnöke számára

2012.03.05 03:30
Drága szeretett leányom, ma azért jövök, hogy megvigasztaljalak a gyötrelem ezen időszakában, amikor minden oldalról támadnak téged. Tudnod kell, hogy János evangélista lepecsételetlen könyvet kapott – az Igazság Könyvét – a világ számára, hogy azt most, ezekben az időkben hallják meg. Ez a könyv,...

Figyeljétek meg, ahogyan a béke embere bemutatja magát a világnak

2012.03.06 03:20
Drága szeretett leányom, neked Szent Utasításaimat továbbra is követned kell, és ne engedd meg egy embernek sem, hogy megállítson ebben a küldetésedben, noha továbbra is támadni fognak téged minden oldalról. Soha ne kételkedj Szent Szavamban, még akkor sem, ha nem érted, hogy mit jelentenek...

Az első pecsét: a hitehagyás

2012.03.07 03:40
Drága szeretett leányom, mondd el gyermekeimnek, hogy senki sem rendelkezik azzal az ismerettel, és felhatalmazása sincs arra, hogy kinyilatkoztassa az igazságot, amelyet a Jelenések Könyve tartalmaz. Nem számít, hogy ők milyen nagy tudással rendelkeznek; egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az...

Második Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani

2012.03.07 07:30
Drága szeretett leányom, téged különleges kegyelmekkel foglak megvédeni, amelyekre szükség van, hogy erőt adjanak elbánni a gonosz erőkkel, amelyek már úton vannak, hogy megállítsák ezt a szent küldetést. Fontos azt megérteni, hogy az emberi véleménynek nincs jelentősége. Minden, ami számít: az Én...

Védelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik

2012.03.08 07:52
Drága szeretett leányom, a világ már kétezer éve vár erre a pillanatra. Néhányan félelemmel a szívükben, mások pedig várakozással kérdik, hogy mikor érkezik el ez a pillanat, – és íme, már elérkezett. Ez az az idő, amikor Én a végidők prófétáját küldöm, téged Mária, hogy végre bemutasd az Igazság...

Szűz Mária: Mostantól kezdve Húsvétvasárnapig minden nemzet imádkozza a Rózsafüzért

2012.03.09 07:15
Édes gyermekem, mennyire sírok, amikor látom felerősödni a gyűlöletet ellened és szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szava ellen. Most már tudod, hogy Ő hogyan szenvedett a Getszemáni kertben, és hogyan szenved még ma is, amikor a gonosz meghiúsítja a lelkek megmentése érdekében tett kísérleteit. Mivel...
1 | 2 | 3 >>