Június

A 666 - os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beágyazva, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást

2012.06.01 08:15
Drága szeretett leányom, az Antikrisztus már készíti az ő béke tervét, amelyet hamarosan be fog vezetni, miután a háborúk Közel – Keleten széles körben elterjednek, és amikor a fájdalom és a gyötrelem aggasztóan azt fogja jelenteni, hogy a reménynek már nyoma sincs. Akkor ő majd hirtelen...

Jézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben

2012.06.02 09:00
Drága szeretett leányom, ha követőim megengedik Nekem, hogy feltétel nélküli szeretetemmel elárasszam a lelküket, akkor Én olyan erőt gyújtok bennük, hogy az majd buzdítani fogja őket. Gyertek Hozzám, mint bizakodó gyermekek, egyszerű és nyílt szívvel, elvárások nélkül, és Én azt a békét hozom el...

Szűz Mária: Én ezeket a rémtetteket már felfedtem La Salette- ben a két kisgyermeknek: Melániának és Maximinak

2012.06.02 11:00
Gyermekem, fontos, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, imádkozzanak az erő és a kitartás kegyelmeiért ebben az időben. Az Ismeretek, amelyeket ezen üzenetek által tárnak fel számotokra, azért adattak, hogy segítsenek nektek felkészülni. Mint Isten hadserege, soha ne érezzétek azt, hogy nem vagytok...

Töltsétek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben, szeretett Édesanyám utasítása szerint

2012.06.03 15:30
Drága szeretett leányom, követőimnek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben kell eltölteniük, szeretett Édesanyám utasítása szerint. Ez a hónap annak az ideje, amikor a Megtérés Keresztes Hadjárata által sok ember megkaphatja az azonnali megtérés kegyelmét, azoknak az áldozatai által, akik...

Ahogyan elutasítottak Engem az első alkalommal, úgy másodszor is el fognak utasítani.

2012.06.04 15:20
Drága, szeretett leányom, választott népemből, a zsidók közül, igen kevesen fogadtak el Engem Igaz Messiásként, amikor eljöttem a világba és meghaltam az emberiség bűneiért. Ez alkalommal nagyon kevés keresztény fog tudatára ébredni annak, hogy Én Vagyok, aki most szólok hozzájuk, mielőtt második...

A Sátánnak szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben

2012.06.05 10:00
Drága szeretett leányom, ostoba dolog lenne azok részéről, akik a látnokaimat követik a világ minden táján, hogy alávessék magukat a gonosz új tervének. Neki szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben. Ő mindenkit egymás ellen akar...

Szűz Mária: Gyermekek, amikor ebben az életben szenvedtek, közelebb kerültök Fiamhoz

2012.06.06 05:05
Gyermekek, amikor ebben az életben szenvedtek, közelebb kerültök Fiamhoz. A szenvedés, mint olyan, bár nehéz, kegyelmeket ad, különösen akkor, ha azt készségesen elfogadják a lelkek üdvössége érdekében.   Amikor szenvedtek, mindig emlékezzetek arra, hogy Fiam mennyire szenvedett....

Tavaly hatszázezer bukott angyal szabadult ki a Pokol mélységeiből. Most újabb ötmillió szabadult ki

2012.06.07 08:00
Drága szeretett leányom, itt az ideje, hogy felvegyétek fegyvereiteket a Mennyei harcban, amely ismét a sátán és bukott angyalai ellen tombol. Most a Sátán hadseregének angyalai rászabadultak minden nemzetre, és elkötelezett tanítványaik a Földön minden lehető módon megfertőzték Isten...

A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem meg, hogy kövessetek Engem

2012.06.08 07:05
Drága szeretett leányom, sokan úgy olvassák ezeket az emberiség számára szeretetből adott Szent Szavaimat, hogy félreértik Szándékaimat. Emberfiaként, fogadalmam: az egész emberiség megmentése. Keresztrefeszítésem nem csak egy időbeli vagy egy történelmi pillanat volt. Ezt az Áldozatot azért...

Isten az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon csatáját a Mennyei Hierarchiával együtt

2012.06.09 03:45
Édes leányom, bízzál abban, hogy Én, a te Mennyei Atyád, hatalmamnál fogva mindent meg fogok tenni, hogy minden gyermekemet megmentsem a Földön. Bár Nekem tiszteletben kell tartanom az Általam adományozott szabad akarat ajándékát, mint a legnagyobb ajándékot, mely biztosítani hivatott, hogy az...
1 | 2 | 3 >>