Január

Szűz Mária: A világban ideiglenesen béke lesz, ha a sötét lelkek megtérnek

2012.01.01 15:00
Gyermekem, az idő közeledik, de gyermekeimnek türelmesnek kell lenniük. Minden Atyám Szent Akaratának megfelelően történik. Gyermekeim fel kell ismernetek, hogy világotokban a gonosz erői veszélyeztetik az Atyaistenbe vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők ugyan nem fognak győzni, mert nincs hatalmuk...

Egyetlen egy igazság létezik. Egyetlen világosság. Minden más hazugság.

2012.01.01 17:30
Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy bármilyen nehéz is ez a küldetés számodra, te mindig vezetésben részesülsz. Hangom mindig bátorít téged. Lelkem megmozdítja szívedet, mellyel szemben tehetetlen vagy. Szeretetem annyira áthat téged, hogy képtelen vagy hátat fordítani Nekem, és megtagadni...

Szűz Mária: Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje már nincs messze

2012.01.02 12:00
Gyermekem, Szeplőtelem Szívem győzelmének ideje már nincs messze. Mivel a sátán hatalma egyre csökken, ezért egyre könyörtelenebbül üldözi a lelkeket. Még az erős lelkeknek is nehéz lesz ez az időszak, mivel hitük a végsőkig próbára lesz téve. Leányom, amikor gyermekeim hite ilyen kegyetlen módon...

A Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni

2012.01.03 15:30
Leányom, ritka az ilyen ajándék, mint a mai látomásod, melyben Fiam arcát és az Én arcomat tártam fel előtted. Te áldott vagy, hogy ezt a rendkívüli mennyei ajándékot megkaptad. Erre azért volt szükség, hogy megerősítsen téged. A szenvedésed most könnyebb lesz, és te sokkal erősebb leszel, mint...

Hamarosan megismertetem Magamat a világgal

2012.01.04 18:15
Leányom, hamarosan megismertetem Magamat a világgal. Az előkészületek befejeződtek. Nekem még több imára van szükségem azok számára, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt szörnyet fognak halni, mivel a halálos bűn állapotában vannak. Sürgősen arra kérem követőimet, hogy imádkozzanak, imádkozzanak,...

Kísérletek egy nukleáris háborúra Keleten

2012.01.04 19:20
(Kivonat egy üzenetből, mely egyike azoknak a személyre szóló magán kinyilatkoztatásnak, melyeket az Isteni Irgalmasságról elnevezett Mária kapott) Drága szeretett leányom, hallgass meg most Engem, mivel tájékoztatni szeretném a világot arról a próbálkozásról, mely már elkezdődött, hogy a Keleten...

Ha ítélkeztek egymás fölött és átkozzátok egymást, akkor Arcul köptök Engem

2012.01.07 03:40
Drága szeretett leányom, miközben követőim a világnak adott ezen Szent üzenetek hitelessége miatt harcolnak egymás ellen, továbbra is egyre több és több lélek távolodik el Tőlem. Nem elég csupán azt állítanotok, hogy ismertek Engem, hanem Irántam való szereteteket be is kell bizonyítanotok. Nem...

A Mennyei Atya: Gyermekeim, egy dicsőséges jövő áll előttetek

2012.01.08 02:04
Én vagyok az egész Teremtés Királya. Én vagyok az Alfa és az Omega. Az egész emberiség tisztelni fog Engem, az Istent, a Mennyei Atyát, a Teremtőt és a legmagasságosabb Királyt. Drága szeretett leányom, végre már nagyon közel van az idő az egész emberiség számára, hogy teljes dicsőségemben...

Jézus az egész világ gyermekeihez szól

2012.01.08 03:30
Drága szeretett leányom, ma a világ minden hét évnél idősebb gyermekéhez és minden egyes gyermekemhez szólok. Ti, kicsiny gyermekeim, gyöngyszemek vagytok a Szememben. Ti oly sok gyengéd szeretetet nyújtotok Nekem, és Én gyönyörködöm társaságotokban. Tudnotok kell, hogy Én nagyon szeretlek...

A Globális Gyónás után előkészítem Második Eljövetelemet

2012.01.09 08:10
Drága szeretett leányom, az idő gyorsan halad előre, és a Nagyfigyelmeztetés Második Eljövetelem felkészülésének hírnöke lesz. A globális gyónás után, amikor a legtöbb ember rendkívüli kegyelmekben és áldásokban fog részesülni, Második Eljövetelem útját fogom előkészíteni. Az emberiségnek el kell...
1 | 2 | 3 | 4 >>