Február

Szűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön

2012.02.01 08:15
Leányom, amikor szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak dolgozol, mindig engedelmességet kell mutatnod. Ne kérdőjelezd meg Szent Szavát, mert Ő az Igazságot, és csakis az igazságot mondja. Oly sok gyermekem megkérdőjelezi minden Szavát, amit Ő kezdettől fogva mond. Mert vannak olyanok, akik...

Azt gondoltátok, hogy Én, az Utolsó Ítélet napjáig tudomást sem vettem volna rólatok?

2012.02.02 15:30
Drága szeretett leányom, mennyire örülök szeretett követőim válaszainak a nagy ajándékomra: a teljes bűnbocsánatért adott teljes búcsú ajándékára. De mennyire szomorú vagyok azon hálátlan lelkek miatt, akik visszautasítják ajándékomat. Ezek a lelkek nem értik, hogy egyedül csak az Atyaisten...

Szűz Mária: A gyűlölet, gyűlölet marad. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

2012.02.04 10:09
Gyermekem, a gonosz gyorsan terjed a világ bizonyos részein. Miközben a lelkekben gyűlöletes háborúk szerveződnek, addig a Szentlélek is elárasztja sokak lelkét a világ különböző tájain. A lelkek harca elkezdődött. A jó a rossz ellen. Gyermekem, soha ne feltételezd a kemény lelkűekről, hogy ők...

Háborúk Irán, Izrael, Egyiptom és Szíria bevonásával, láncszerűen kapcsolódva egymáshoz

2012.02.04 10:55
Drága szeretett leányom, irántam való hűséged minden nap próbára van téve. Oly sokan próbálják megállítani a Nekem végzett munkádat, de ezt nem tudják megtenni, mert Mennyei Szent védelem van biztosítva számodra. Mindazok, akik megpróbálnak neked fájdalmat, szenvedést okozni, és gyaláznak téged,...

Az Atyaisten: A világ egy büntetés alá esik – Beavatkozásomra szükség van

2012.02.04 15:00
Leányom, folyamatban van, hogy a világ egy büntetésnek legyen alávetve, azon szörnyű bűnök eredményeképpen, amelyeket az emberiség elkövetni merészelt. Bár már sok büntetés elhárult, Kezem most mégis le fog sújtani azokra a gonoszságokra, melyeket minden sarokban elkövetnek. Meg kell állítani azt a...

Szűz Mária: Ha a Rózsafüzért imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében

2012.02.05 13:15
Gyermekem, felszólítom minden gyermekemet, hogy ebben az időben a világ egységéért imádkozzanak. A Fiamba vetett hit eltűnik, és ez gyermekeimet lelki sivárságban hagyja. Én vagyok a ti Szeplőtelen Szívű Édesanyátok, és Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetem által, szorosan együtt fogok...

Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború, amely az emberiség egy harmadát megsemmisítené, elhárításra kerüljön

2012.02.06 20:15
Drága szeretett leányom, követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk. Én minden szerető és megbízható követőmnek megadom azokat a kegyelmeket, hogy a vihar közepette is megőrizzék lelki nyugalmukat. Miközben a Föld továbbra is minden módon remegni fog, ez idő alatt...

Misztériumok, melyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában

2012.02.07 20:00
Én vagyok szeretett Jézusotok, a Legmagasságosabb Isten Fia, aki Mária Szeplőtelen Szívétől született. A Szentháromság nevében jövök. Ezek azok a napok, szeretett leányom, amelyeket a legnehezebbnek fogsz érezni. Szenvedésed, melyet örömmel és odaadással adsz át Nekem, sok lelket fog megmenteni....

Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt vallja majd, hogy Én vagyok

2012.02.08 08:45
Drága szeretett leányom, nemsokára az összes megjövendölt prófécia feltárul a hitetlen világ előtt. Még azok a tisztátalan lelkek sem fogják ezt figyelmen kívül hagyni, akik Engem, Isteni Megváltójukat és az Örök Atyát kerülik. Ők csodálkozni fognak azon, hogy miért történik mindez, és első...

Szűz Mária: A Gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földre nem tiporta

2012.02.08 20:30
Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Én vagyok Szűz Mária, Isten Anyja. Gyermekem, ezt a szegény világot a nyugtalanság kerítette hatalmába, és amíg ez napról napra így folytatódik, a Nagyfigyelmeztetés időpontja is egyre közeledik. Meg volt már jövendölve, hogy a Fiam iránti gyűlölet, egészen az Ő...
1 | 2 | 3 | 4 >>