December

A világ minden nemzete egyként egyesül Istennel. Mindannyian ugyanannak a családnak részei.

2012.12.01 19:45
Drága szeretett leányom, amikor szüleitek szívét szeretettel töltöm el, akkor ez csak egy futó pillantás arra a szeretetre, melyet számotokra tartogatok a Szívemben. Áldott az a gyermek, akit szülei tiszta szeretete táplál, mert ez egy ízelítő abból a szeretetből, melyet Isten érez minden gyermeke...

A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tűzét

2012.12.02 17:40
Drága szeretett leányom, csak amikor a gyűlölet célpontja vagy, akkor tudod igazán megérteni azt a hatalmat, amellyel a gonosz rendelkezik az emberiség fölött. A gyűlöletet a Sátán okozza, felhasználva arra, hogy az embereket felebarátjaik, testvéreik ellen fordítsa. A gyűlölet, gyűlöletet szül,...

Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra

2012.12.03 19:05
Drága szeretett leányom, felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra, minden erejével és minden bátorságával. Felszólítalak benneteket, akik alázatos szívűek és tiszta lelkűek vagytok, hogy imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt meg fognak halni....

Szűz Mária: Mint az Üdvösség Anyja, segíteni fogok nektek és családotoknak, hogy Fiamnak szenteljétek magatokat

2012.12.05 20:40
Gyermekem, kérlek, mondd meg gyermekeimnek, hogy hívjanak Engem, szeretett Édesanyjukat, hogy meg tudjam védeni őket az összezavarodottság és szorongattatás ezen idején. Szeplőtelen Szívem az a menedék, ahová fordulnotok kell, hogy közbenjárásom által meg tudjátok újítani hiteteket, és hogy bízni...

A hamis próféta már eltervezte, hogyan veszi át a hivatali tisztségeket a Katolikus Egyházban

2012.12.07 18:45
Drága szeretett leányom, amint az idő egyre közeledik a hamis próféta számára, hogy ismertté tegye magát, ő és serege már előkészületeket tettek, hogy elítéljék ezeket az Üzeneteket. Számos hamis próféta furakodott be követőim közé minden sarkon. Ez nem csak zavart fog okozni, hanem még Isten...

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben

2012.12.08 11:40
Drága szeretett leányom, ahogy Atyám felkészítette a világot Első Eljövetelemre, úgy most is felkészíti gyermekeit Második Eljövetelemre. Az egész Mennyország ujjongott, amikor megszülettem, mert tudták, hogy azért lettem küldve, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól. Most minden...

A Szentlélek tüzét mindenki érezni fogja a szívében

2012.12.09 19:00
Drága szeretett leányom, nem szeretném megijeszteni követőimet, inkább arra vágyom, hogy bebizonyítsam azt a Szeretetet és Együttérzést, melyet Szívemben tartogatok minden férfi, nő és gyermek számára. Isten minden egyes gyermeke iránt érzett Szeretetem miatt - beleértve azokat is, akik...

Meg fogom ítélni az Élőket és a Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba

2012.12.10 22:22
Drága szeretett leányom, kérlek, mondd meg mindazoknak, akik Tanításaimat követik, hogy emlékezzenek Ígéreteimre. Világossá tettem számotokra, hogy ismét eljövök majd, hogy megmentsem Királyságomat. Második Eljövetelemet már várják, és azok, akik azt vallják, hogy ismerik az Igazságot, amely Atyám...

Szűz Mária: Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és Nagy Irgalmassága elárasztja majd a Földet

2012.12.11 21:00
Drága kicsinyeim, a szívem örvend, mert Fiam Uralkodása nagyon közel van már. Minden szenvedése, a hálátlan emberek elutasítása és a hitehagyás ellenére, mely beborítja a Földet, Ő nagy dicsőséget fog hozni az emberiségnek. Ő egy nagy felhőn fog érkezni, és Felsége meghat majd minden egyes lelket,...

Az emberi érvelés értelmetlen, amikor megpróbáljátok meghatározni az Örök Életet

2012.12.11 21:16
Drága szeretett leányom, miközben a Földön az Adventet ünneplik, felszólítom hűséges Tanítványaimat, hogy emlékeztessék a többieket a Földön történt Születésem fontosságára. Születésem a Szeretet mérhetetlen mélységét bizonyította, melyet Atyám érez gyermekei iránt. Ő készségesen feláldozott Engem,...
1 | 2 | 3 | 4 >>