Augusztus

Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy szenteljék az augusztus hónapot a lelkek megmentésére

2012.08.01 04:45
Gyermekem, sok változás, melyből sokat felfedtek neked az elmúlt időben, bizonyosodik be a világban. Sok lesz a pusztulás, a nyugtalanság és büntetés, amelyek mind be fognak következni az emberiség bűnei miatt. Még egyszer kérem Isten minden gyermekét, hogy az augusztus hónapot a lelkek...

Isten az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is

2012.08.02 10:06
Drága leányom, Fiam Egyházának megpróbáltatása a Földön már elkezdődött. A megkorbácsolás, az üldöztetés készülőben van. Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is. A megpróbáltatás most történik. Fiam azért lett küldve, hogy megmentse az emberiséget a Pokol...

A Katolikus Egyház szakadárjaihoz: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve

2012.08.03 04:45
Drága szeretett leányom, a föld remegni készül, mivel Atyám haragja azokra a nemzetekre fog kiáradni, akik Atyám Törvényeivel szembeszállnak. Nem lesz kegyelem, mivel Türelme a végsőkig próbára lett téve. Bűneik magukba foglalják az abortuszt, a gyilkosságot, az olyan törvényeket, amelyek...

Amikor a Farizeusok szándékosan megvesztegették a hazugokat, hogy tagadják le Feltámadásomat, akkor megtagadták az Igazsághoz való jogot is a zsidók generációitól

2012.08.04 10:35
Drága szeretett leányom, az emberiségnek meg kell értenie az emberi természet gyengeségeit, mielőtt valóban Isten karjaira bízná magát. Azoknak mondom közületek, akik Irántam, Üdvözítőtök iránt hűségesek vagytok: hitetek és szeretetetek nagy öröm Számomra. De amikor azt mondjátok, hogy szerettek...

Ha hisztek a Sátán létezésében, akkor tudjátok, hogy a világban ő okoz minden igazságtalanságot és gonoszságot

2012.08.05 05:40
Drága szeretett leányom, hívok mindenkit, fiatalt és öreget, azokat, akik az Istenbe vetett hitükben bizonytalanok. Felkérem közületek azokat, akik hisznek bennem, de nem beszélnek Velem, vagy nem részesülnek a Szentségekben, vagy akik nem mennek el templomaikba, hogy tiszteljenek Engem. Szeretlek...

Amikor azok a bizonyos lelkek ilyenfajta méreggel támadják Szent Szavamat, akkor ez annak a jele, hogy a Sátán megerősíti ezen üzenetek hitelességét

2012.08.06 06:06
Drága szeretett leányom, sokan vannak odaadó Követőim közül olyanok, akik egy kampányt terveltek ki, hogy ezt a küldetést megsemmisítsék. Azoknak, akik azt hiszik, hogy a nem-keresztények és az ateisták lesznek azok, akik kifogásolni fogják Szavamat ezekben az üzenetekben, tudniuk kell a...

Ez az Én utolsó küldetésem a Földön, melynek során a Szentháromság Szent Üzeneteket ad a világ számára

2012.08.07 03:50
Drága szeretett leányom, az irántad való szeretetem éppen olyan erős, mint bensőséges, bár jelenleg ez nem tűnik annak számodra. Neked több időt kell a Társaságomban töltened, és csak az által, hogy ezt teszed, fogsz békét találni ebben a küldetésben. Kegyelmem eltölti most lelkedet, úgy, hogy...

Azzal, hogy a Szentlélek Hangját gonosznak nyilvánítjátok, nagymértékben vétkeztek az istenkáromlás bűne által

2012.08.08 11:20
Drága szeretett leányom, amikor az emberek kérdezik, hogy mit értek az „Isten Szava” alatt, hadd magyarázzam meg. Isten Szava ezeken az üzeneteken keresztül adatik a világ számára, a Szentlélek Ajándéka által, ahogyan a Szent Biblia tartalmazza, úgy az Ó, mint az Új Testamentumban, mert Isten Szava...

Nem tudod, hogy semmi vagy nélkülem? Egy üres edény, melyet semmivel sem lehet kielégíteni

2012.08.10 12:45
Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy amikor a Hozzám, az Isteni Jézusodhoz mondott imát elhalasztod, akkor elgyengülsz és eltávolodsz Tőlem. Sohasem szabad az imádkozást elhalasztanod, vagy a számodra szükséges időt késleltetned, melyet naponta Nekem kell szentelned. Ha ezt teszed, a gonosz...

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek

2012.08.11 08:10
Drága szeretet leányom, az esőzések, melyek a világra hullnak, a Szememből hulló könnyeim özönvízét jelentik, amikor azt látom, hogy Isten gyermekei oly messze vándorolnak az örök üdvösség ösvényétől. A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei...
1 | 2 | 3 >>