Április

Nekik imádkozniuk kell a tisztánlátás kegyelméért

2012.04.02 03:30
Drága szeretett leányom, neked most pihenned kell, mert folytatódnak azok támadásai, akik nem tudják igaz Szavamat elfogadni. Neked nincs megengedve, hogy megvédd Szavamat, de most arra utasítalak téged, hogy ne foglalkozz azokkal, akik kételkednek Szavamban, mert ez nem a te feladatod. Leányom,...

Egyedül csak a közbenjáró imák által menthetők meg a sötétségben lévő lelkek

2012.04.03 08:00
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy ezt az időszakot- mostantól a Nagyfigyelmeztetésig – követőim megértsék. Erőteljes imáitokra szükség van azon lelkek megmentése érdekében, akik képtelenek magukon segíteni. Sokan e lelkek közül nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést, ezért fontos, hogy ők...

Kérlek benneteket, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, és Nagypénteken kezdjétek el kilencedemet.

2012.04.04 01:00
Drága szeretett leányom, szinte elérkezett az idő a világ számára, hogy Kereszthalálomról elmélkedjen. Ebben az időben, a 2012 –es év folyamán sürgősen szükségem van imáitokra azok számára, akik nem fognak felismerni Engem, és akik egyáltalán nem tudnak Rólam. Ez rajtatok múlik, szeretett követőim,...

Azt óhajtom, hogy a Nagypéntek, különösen az idei, az a nap legyen, amelyről a valódi jelentésének megfelelően emlékezzenek meg

2012.04.05 08:00
Atyám a világba küldött Engem, és mint váltságdíjat ajánlott fel, hogy megmentse a világot a Pokol Tűzétől. Azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekeim, nem pedig hogy elítéljelek. Halálom egy különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az...

A Húsvét egy olyan időszak, amikor kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek

2012.04.06 10:20
Drága szeretett leányom, mennyire megvigasztalsz Engem szomorúságom ezen idejében. Ahogyan te szeretsz és megvigasztalsz Engem, azt szeretném kapni a többi lélektől is. Ó, ha minden lélek szíve az Enyémmel egyesülne és összefonódna, akkor Isten Szent Családja egyben lenne. Csak miután minden lélek...

Én vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha

2012.04.07 10:00
Drága szeretett leányom, elkezdődött a Katolikus Egyházban az egyházszakadás, amelyről beszéltem. Tanításaimat, amelyek sohasem változtak azóta, hogy a Szentírás a Jelenések Könyvével befejeződött, elkezdték támadni.  Az évszázadok során Szent Szavam számos kihívásnak, véleménynek, és...

Az ég és a föld eggyé válik. Az egyik nem létezhet a másik nélkül.

2012.04.08 03:30
Drága szeretett leányom, földi uralkodásom ideje egyre közeledik, és az emberiségnek már csak annyi ideje maradt, hogy megragadja Irgalmamat, és bűnbánatot tartson. Az is fontos, hogy Egyházam felkészítse nyáját az örök életre, és megragadjon minden alkalmat, hogy szorgalmazza a...

Szűz Mária: A Béke Korszaka, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült

2012.04.09 10:00
Gyermekem, a világ most az utolsó változásoknak van alávetve, miközben a lelkekért folytatott harc egyre fokozódik. A sátán megsebzi majd a Katolikus Egyházat, és Engem, az Isten Anyját, belerántanak majd az Egyház megoszlásába. Az Én szerepemet, mint Társmegváltó, Közvetítő és Szószoló, a...

Szűz Mária: Egyre közeledik az idő számomra, hogy a kígyót eltiporjam

2012.04.10 05:57
Én vagyok a te szeretett Édesanyád, a Föld Királynője. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás, Szűz Mária, Jézusnak – aki testben jött el – az Anyja. Gyermekem, Szeplőtelen Szívem diadalának az ideje már közel van. Egyre közeledik Számomra az idő, hogy a kígyót eltiporjam. De addig a napig, ameddig a...

A gyűlölet növekedni fog ellened. Azt fogják neked mondani, hogy ez a munka a sátántól van

2012.04.11 09:20
Drága szeretett leányom, miért van az, hogy néha megkérdőjelezed azokat a kegyelmeket, amelyeket Én neked adtam? Az ajándékot, hogy olvass a lelkekben azért kaptad, hogy meg tudd különböztetni azon szegény lelkek szándékait, akik megpróbálják aláásni Szent Szavamat. Ez az ajándék képessé tesz téged...
1 | 2 | 3 >>