Szeptember

Milyen nehéz a Paradicsomhoz vezető lépcsőkön felmenni

2011.09.03 23:50
Drága szeretett leányom, ne legyenek semmiféle illúzióid azzal kapcsolatban, hogy a csaló elfordította volna a fejedet Tőlem ezekben az utolsó napokban. Te ezt annak a ténynek tulajdonítod, hogy túl elfoglalt voltál, ami nem teljesen igaz. Ő olyan ravasz, hogy idődnek minden egyes percét...

Szűz Mária üzenete – az engesztelő lélek elhagyatottsága

2011.09.04 21:50
(Ezt az üzenetet a látnoknő, a Szent Rózsafüzér elimádkozása után kapta és azután, hogy az Áldott Édesanya 20 percig egy privát imaszobában megjelent neki) Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én az Isten Anyja vagyok. Gyermekem, te most Fiamért szenvedsz és az elmúlt hét sem volt könnyű...

Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok

2011.09.04 22:00
Leányom, ez most az az időszak, amikor hallgatni kell utasításaimra, gyermekeim figyelmét fel kell hívni az elkövetkezendő időre. Ez azt jelenti, hogy minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eukarisztia...

Most tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztás)– a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik

2011.09.05 21:00
(Megjegyzés: Ezen az estén két üzenet érkezett Jézus Krisztustól. Az első üzenetben, egy magán kinyilatkoztatásban, részleteket kapott a látnoknő, a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének időszakáról. Ennek közzététele a látnoknő megítélése alá esik, aki úgy döntött, hogy ebben az időpontban nem teszi...

Szűz Mária: mindig a szívedre hallgass

2011.09.06 20:20
Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én vagyok az, a ti, áldott Édesanyátok. Téged, gyermekem, üldözni fognak. Minden olyan kísérlet, amellyel be akarnak csapni téged, az a sátán műve. Neked, gyermekem, csak egyetlen hangot szabad követned és az, az Én drága Fiam, Jézus Krisztus hangja....

Amint követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is

2011.09.06 20:30
Drága szeretett leányom, milyen nagyon szenvedsz Értem, és ennek eredményeként milyen erős lettél. Védelmem körbevesz téged. Ne félj. Ahogyan ez a munka továbbra is lelkeket térít meg, úgy a sátán támadásai is folytatódnak. Fogadd ezt el. Ne engedd, hogy ez felbosszantson téged. Kerekedj fölül a...

Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok

2011.09.07 23:45
Drága, szeretett leányom, mondd meg értékes gyermekeimnek, hogy a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félniük. Sokan meg fognak rémülni, és ez érthető. De nekik Rám kell hallgatniuk, figyelmesen. Én el fogok jönni egyenként mindenkihez közületek. Ti pedig, látni és érezni fogtok Engem a szívetekben és a...

Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben

2011.09.10 15:30
Drága szeretett leányom, ma arról beszélek veled, hogy milyen szükséges minden dologban engedelmeskedni Nekem. Leányom, ahhoz, hogy követőim méltók lehessenek szeretetemre és hűségemre, tisztelniük kell Atyám parancsait. Lehetséges, hogy időről – időre megbotlanak, mégis mindig törekedniük kell a...

Nem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van

2011.09.11 19:15
Drága szeretett leányom, amikor gyermekeim kétségbeesést, félelmet, vagy magányt éreznek, akkor mondd meg nekik, hogy Hozzám kell fordulniuk. Sokan gyermekeim közül még sohasem éreztek eddig, világszerte, ilyen ürességet az életükben. Útbaigazítás nélkül sokkal jobban összezavarodnak, mintha...

A megpróbáltatások az imák hatására enyhülhetnek

2011.09.12 12:12
Drága, szeretett leányom, most már nagyon közel az az idő, amikor meg fog nyugodni a világ és a Nagyfigyelmeztetés utáni időszakban az emberek másként fogják azt (a világot) látni Az anyagi élvezetek és többletek soha többé nem fognak lelkesíteni. A hírességekből és jólétből eredő bálványokat az...
1 | 2 | 3 >>