Október

Szűz Mária: A csaló is készül a Nagyfigyelmeztetésre

2011.10.01 20:30
Gyermekem, imádkozz mindazokért a lelkekért, akik Fiamat visszautasították, és akik büszkék erre a tényre. Az idő közeledik, amikor Fiam még egyszer megpróbálja megmenteni a világot az (örök) kárhozattól. Fontos gyermekem, hogy továbbra is mindenben engedelmeskedj, amelyet drága Fiam kért tőled. Ő...

Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök

2011.10.02 15:00
Drága, szeretett leányom, most megváltozik az időjárás, mely újabb jele annak, hogy a korszak is hamarosan megváltozik. Más változások is megtapasztalhatóak lesznek. Mindenekelőtt, a világ számára a nap lüktetni kezd és forogni, felkészítésként a Nagyfigyelmeztetésre. Aztán, először a Keresztem fog...

Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök (ismét) hozzátok.

2011.10.03 12:30
Drága szeretett leányom, ma a Nagyfigyelmeztetés fontosságának megértése miatt beszélek veled, hogy minden zavarodottság eloszoljon körülötte. Sok ember fél és azt hiszik, hogy ez az ítélet napja lesz. De ez nem az. Ez a dicsőséges Isteni Irgalmasság napja lesz, amely teljesen betakarja majd az...

A béke korszaka már nincs messze

2011.10.04 15:30
Drága szeretett leányom, az új korszak a közeljövőben válik valósággá. A Béke korszakát minden követőm élvezni fogja. Ez a szeretet, a boldogság és a béke időszaka lesz. Többé nem lesz betegség, fájdalom, pénzügyi gondok, mert minden, amire szükségetek lesz, Általam lesz számotokra biztosítva....

A globális csoportosulások az Antikrisztus fennhatósága alatt állnak

2011.10.05 21:00
Drága szeretett leányom, örömömre szolgál, hogy a Szentségimádásra szánt órák számát megnövelted. Ez így helyes, mert azok a kegyelmek, amelyeket ezért a különleges időért adni fogok neked, meg fogják erősíteni akaratodat, hogy tovább terjeszthesd üzeneteimet. Most, amikor egyre több gyermekem...

A bankok összeomlását az Antikrisztus irányította

2011.10.06 22:45
Drága szeretett leányom, nagyon erősen kell imádkoznod, mert az Antikrisztus már készen áll, hogy kiugorjon abból a lyukból, ahova elrejtőzött és a világra fogja vetni magát, hogy elnyelje gyermekeimet. Ravasz tervét egy jó megjelenésű, bájos és ékesszóló külső mögött fogja álcázni, de amikor a...

A Tisztítótűz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek

2011.10.07 21:45
Drága szeretett leányom, azért küldök ilyen sok üzenetet gyermekeimnek, hogy segítsen lelkük felkészítésében, mert ez eddig nem volt számukra lehetséges. Sok gyermekem még nem olvasta a Szent Bibliát sem, de még a Tanításaimat sem ismerik. Szent szolgálóim több időt fordítanak arra, hogy...

Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen

2011.10.08 14:20
(Ez az üzenet, az Áldott Édesanya magán jelenése alkalmával adatott mely 30 percig tartott) Gyermekem, olyan sok lélek van már az örök kárhozatra szánva, abban az esetben, ha nem térnek meg drága Fiamhoz.  Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a...

A hamis próféták sokaságának időszaka, akiket a sátán küldött

2011.10.08 16:20
Drága, szeretett leányom, amint igaz prófétáim egyre haladnak előre, úgy fognak a hamis látnokok is. Akkor fogjátok felismerni őket, ha a világnak adott üzeneteiket gondosan megvizsgáljátok. Mert valahol legbelül érezni fogjátok, hogy manipulálták Tanításaimat és az igazságot, melyeket a Szent...

Isten, az Atya: Vegyétek figyelembe az emberiségnek adott utolsó felhívásomat

2011.10.09 15:30
Leányom, beszélj arról a szeretetről a világnak, amelyet Én, minden teremtményem iránt érzek, szerte a világon. Tájékoztasd arról is őket, hogy most fogom (a háttérből) irányítani Isteni Beavatkozásom legnagyobb cselekedetét, amilyet még nem láttak a földön, szeretett Fiam, Jézus Krisztus...
1 | 2 | 3 >>