Június

Benedek pápa napjai meg vannak számlálva

2011.06.01 11:00
Szeretett leányom, Szent Nevemért te már többször is próbára voltál téve, azért, hogy hátat fordíts az Igazságnak. Ez rendszeresen elő fog fordulni. Hiszen egy nap sem fog eltelni anélkül, hogy a csaló ne kísértsen meg téged, vagy, hogy ne vonjon el a munkádtól, és hogy elmédet ne töltené el...

Sátán a popkultúra által toborozza a fiatalokat

2011.06.04 17:00
Szeretett leányom, a hozzátok eljuttatott üzeneteim közvetlen eredményeként, az egész világon megnövekedett a megtérések száma. Örvendjetek, mert mondom nektek, az Én szavaim, ha elolvassák őket, minden lelket lángra gyújtanak, még a lanyha bűnösökét is. Évezredekkel ezelőtt, amikor apostolaimnak...

Összeütközik két üstökös, a vörös égbolton megjelenik Keresztem

2011.06.05 16:30
Szeretett leányom, közel az idő. Most már közel van a Nagyfigyelmeztetés. Nagy szomorúsággal kell mondanom neked, hogy sok lélek nem fogja figyelembe venni ezeket az üzeneteket a Nagyfigyelmeztetésről. Szavaim süket fülekre találnak. Miért nem akarják hallani? Nemcsak Irgalmasságom legnagyobb...

Most Róma kulcsai, Istennek, az Örök Atyának lesznek visszaadva

2011.06.06 10:30
2011. jún. 6., hétfő, 10:30 Szeretett leányom, most légy erős. Üzeneteim tartalma félelmet okoz neked, ami miatt nem szabad összeroskadnod. Sokszor nagyon egyedül érzed magad ebben a munkában, de Én mindennap veled vagyok és az oldaladon állok. Üzeneteim, mint azt előre megmondtam neked, nem...

Szűz Mária elveszett gyermekeire vonatkozó üzenete

2011.06.07 14:45
Gyermekem, ezek az utolsó napok nem voltak könnyűek. Csak az a fontos, hogy engedelmeskedj Fiamnak. Ne hagyd, hogy most félelem és kétség uralkodjék szívedben, mert ha ez megtörténne, akkor a csaló munkálkodna benned. Nyisd meg a szíved, hogy a kegyelmek eláraszthassák lelkedet, hogy közelebb...

Üzenet a papoknak, püspököknek és a kardinálisoknak (bíborosoknak) a hamis prófétákról

2011.06.07 15:15
Szeretett leányom, szenvedtél, mert a csaló kínoz téged. Erősen kell imádkoznod, hogy kibírjad támadásait. Vesd Belém teljes bizalmadat, aztán hagyd, hogy Én foglalkozzam ezzel, fel kell ajánlanod az Értem kiállt szenvedést és ezt fogadd örömmel szívedbe. Ha továbbra sem felejted el, hogy ezek a...

Készítsétek fel családjaitokat, hogy az égen megjelenő Keresztemnek tanúi lehessenek

2011.06.08 16:45
Szeretett leányom, közölnöm kell veled azokat az érzéseket, amelyeket most elviselek. Az első érzés, a boldogság érzése, ez azért van, mert lelkiismeretük megvilágosításakor oly sok irgalmasságot hozok gyermekeimnek.  Aztán itt vannak a nagy szomorúság könnyei is, azokért, akik nem is tudnak...

A szeretet üzenete minden hívem számára

2011.06.08 21:00
Szeretett leányom, ma nagyon örvendek annak a hitnek, amelyről szeretett követőim szerte a világon bizonyságot tesznek, azok, akik eme üzenetek által odafigyeltek felhívásaimra. Örvendek annak a mély hitnek, amelyet szeretett gyermekeim bebizonyítottak Nekem egy olyan világban, amely elutasít...

Lelki vezetésem blokkolni fogja a sátán romboló akcióit

2011.06.11 15:30
Szeretett leányom, ez egy újabb megpróbáltatás hete volt, amikor Igéimet egyrészt sokan magukévá tették, mások, ugyanabban az időben elutasították ezeket és teljes csalásnak minősítették. Azok, akik elutasítják Igéimet nem olvasták az Igazságot, azt az Igazságot, amely Szent Könyvemben található? A...

A Közel – Kelet „felszabadítói“ a zsidókat akarják ellenőrizni

2011.06.11 22:00
Szeretett leányom, ez nem más, mint szeretet, ami által ma este hozzád szólok. Nemsokára egyre több követőm fog egyesülni, hogy a csaló ellen harcoljanak. Éppen most, ő (a sátán) és a gazdag, befolyásos csoportok, akik háta mögött szintén ő áll, ellenetek szövetkeznek, hogy minél nagyobb...
1 | 2 | 3 >>