Április

Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra **

2011.04.04 19:00
Szeretett leányom, az idő most nem a mi oldalunkon áll. Küldd, küldd ezeket az üzeneteket a világba, olyan messzire, amilyen messzire csak tudod. A Nagyfigyelmeztetés időpontja nagyon közel van. Mondd meg követőimnek, hogy hitük által segítsenek Nekem a hitetlenek megtérítésében, hogy...

Soha ne ítéljetek el más vallásúakat, más hitűeket vagy szexuálisan más beállítottságúakat

2011.04.06 00:05
Szeretett leányom, azok a kínok, amelyeket el kell viselned, azért vannak, mert a csaló állandóan kísérteni próbál téged, hogy feladd ezt a legszentebb munkát. Ő szétszaggat téged. Fogadd ezt el. Soha ne kételkedj Isteni Szavamban, függetlenül attól, hogy ez milyen nehéz számodra. Meg leszel...

Lelkek milliói fognak megmenekülni ezen üzenetek által **

2011.04.07 22:00
Szeretett leányom, ma megkaptad a Szentlélek ajándékát, más különleges Isteni kegyelmekkel együtt. Te, leányom felajánlottad szabad akaratodat, ezért most továbbra is az Én Szent Akaratomat fogod teljesíteni. Most fel fogod ismerni az Irántam való teljes engedelmesség értelmét, gondolataidban,...

Fájdalmam ma még nagyobb, mint keresztre feszítésemkor **

2011.04.13 23:00
Szeretett leányom, ma éjjel sírok nagy szomorúságomban az emberiség bűnei miatt, amelyek most oly nagy erősséggel fokozódnak, ahogy a világban közeledik az a pillanat, amikor keresztre feszítésem Passióját (Szenvedéstörténetét) felelevenítik. Fájdalmam még nagyobb, mint annak idején, amikor először...

Én jelen vagyok az Oltáriszentségben, annak ellenére, hogy ígéretemet félreértelmezik

2011.04.14 00:05
Drága, szeretett leányom, ne aggódj, folyamatosan fejlődsz abban, ahogyan időt szakítasz a Hozzám való imádkozásra. Fontos most megértenie az embernek, hogy ha közelebb akar kerülni az Én szívemhez, meg kell értenie, mennyire szükséges a Legszentebb Eucharisztia szentségének magához vétele. Sokan,...

Különleges kegyelmek ígérete, ha csak egy napra is meghívjuk Jézust **

2011.04.14 11:00
Szeretett leányom, köszönöm neked, hogy több időt fordítasz erre a legszentebb munkára. Mindannyiatok számára eljött az idő, hogy megnyissátok szíveteket Felém, csak egy napra, hogy lehetővé tegyétek Számomra azt, hogy különleges kegyelmekkel töltselek el benneteket. Ezeket a kegyelmeket most azok...

Hogyan tudjátok biztosítani, hogy családotok és barátaitok beléphessenek a Mennyországba

2011.04.15 15:30
Szeretett leányom, boldog vagyok, mert oly sok jó és ájtatos követőm gyűlik össze a Nagyhét során, hogy közösen fejezzék ki tiszteletüket a mindenkiért hozott áldozatomért. Az áldozatért, melyet szívesen hoznék meg újra és újra, hogy mindannyiatokat megmentselek. Mélységes szeretetet érzek...

Ébredjetek rá az Igazságra, mielőtt túl késő

2011.04.15 22:00
Drága, szeretett leányom, meg kell mondanod a világnak, hogy az Én Legszentebb Akaratomat követnetek kell most, ha az emberiség örök életet akar. Ez a földi világ – ugyan sok ígérettel bír -, sosem fogja éhségeteket csillapítani. Ha első szüleitek, Ádám és Éva vétke nem lett volna, akkor igen,...

Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és ima az azonnali megbocsátásért

2011.04.16 10:00
Szeretett leányom, igyekezz, hogy az Én üzeneteimről gyorsan tudomást szerezzenek, mivel a Nagyfigyelmeztetés ideje csaknem elérkezett. Mondd meg azoknak a lelkeknek, akik elutasítják az imádkozást, hogy tegyék félre büszkeségüket és ellenszenvüket, és forduljanak most Hozzám, megbocsátást kérve....

Még a kis Isteni Irgalmasság imacsoportok is milliókat menthetnek meg

2011.04.16 22:45
Szeretett leányom a Nagyfigyelmeztetés ideje közel van, egy szempillantás alatt meg fog történni. Mindenki le fog állni teendője közben, amikor tanúi lesznek Nagy Irgalmasságomnak. Elsősorban azokért imádkozzatok, akik halálos bűnben élnek. Szükségük van imáitokra, mert sokuk fog szörnyethalni a...
1 | 2 >>